BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

La lucha del poder en tiempos de cambio. Un análisis del Comité pro Santa Cruz y su oposición al Gobierno central boliviano (2006- 2010)

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rosnes, Ane eng
dc.date.accessioned 2011-05-27T07:41:37Z
dc.date.available 2011-05-27T07:41:37Z
dc.date.issued 2010-11-22 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4780
dc.description Spelling errors corrected en
dc.description.abstract Denne avhandlingens primære mål er å analysere den opposisjonelle rollen borgerkomiteen Comité pro Santa Cruz (CPSC) spilte overfor president Evo Morales’ regjering i Bolivia mellom 2006 og 2010. CPSC har foreslått regional autonomi som blant annet har krevd mer desentralisering til fordel for regionene og større regional kontroll over naturressursene. CPSC er en sivilsamfunnsorganisasjon av korporativ karakter som siden den ble etablert i 1950 har vært dominert av de ledende økonomiske interessene i Santa Cruz. Etter en krise i det partipolitiske systemet i 2003 ble den politiske ledelsen tatt over av sosiale bevegelser i høylandet og borgerkomiteer i lavlandet - med CPSC i en ledende rolle. De sosiale bevegelsene konsoliderte seg i MAS (Movimiento al Socialismo) som tilslutt kom til regjeringsmakt. Selv om CPSC erklærer seg apolitiske, var denne institusjonen likevel et ideelt instrument for politisk opposisjon overfor Morales regjeringen fordi den av sivilsamfunnet i Santa Cruz ble sett på som en aktør som representerte fylkets interesser. Et viktig spørsmål i oppgaven har vært å gjøre rede for hvordan CPSC har lykkes oppnå denne rollen som representant for Santa Cruz’ interesser. For å forstå CPSC sin opposisjonsrolle overfor Morales-regjeringen er det nødvendig å presentere historien om CPSC parallelt med den generelle utviklingen i Bolivia siden femtitallet. Jeg konkluderer med at CPSC konsoliderte makt og en politisk tilstedeværelse spesielt under militære regjeringer og i perioder hvor de tradisjonelle politiske partiene ikke hadde organisatorisk kapasitet, og hvor den eneste muligheten for sosial organisering fra sivilsamfunnet skjedde i regi av CPSC. I perioder med større grad av demokrati ble denne innflytelsen betydelig redusert fordi de politiske partiene overtar plassen til det sivile samfunnet. Jo mer demokratiet ble konsolidert, desto vanskeligere ble det å påvirke for en aktør som CPSC - som da mistet grepet om organiseringen av det sivile samfunn. Derfor konkluderer jeg med at CPSC i dag spiller en marginal rolle i forhold til tidligere, og at institusjonens mulighet til å påvirke politikken på nasjonalt plan er nærmest ikke-eksisterende, blant annet på grunn av et sterkere demokrati. en_US
dc.language.iso spa eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Santa Cruz
dc.subject Bolivia nob
dc.subject Eliter nob
dc.subject Sivilsamfunn nob
dc.title La lucha del poder en tiempos de cambio. Un análisis del Comité pro Santa Cruz y su oposición al Gobierno central boliviano (2006- 2010) eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Spansk språk og latinamerikastudier nob
dc.type.course SPLA350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::Spanish language: 026 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::International politics: 243 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 711128 eng
dc.type.program MAHF-SPLA eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved
dc.rights.holder The author eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account