BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Borgerjournalistikkens potensial i nyhetsbildet - en drøftning med utgangspunkt i en analyse av borgerjournalistikken på ABC Nyheter

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Lund, Hilde Erika
dc.date.accessioned 2011-06-29T12:20:18Z
dc.date.available 2011-06-29T12:20:18Z
dc.date.issued 2010-11-29 en_US
dc.date.submitted 2010-11-29 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4818
dc.description.abstract Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan et borgerjournalistisk tiltak, så langt, lever opp til forventningene som er etablert etter hvert som borgerjournalistikken har vokst som fenomen. Jeg har gjort en casestudie av norske ABC Nyheters satsning på borgerjournalistikk, og utført en sjanger-, og innholdsanalyse av borgerjournalistiske bidrag over to tidsperioder i 2008 og 2009. Intensjonen var å undersøke hvordan materialet fremstår på ABC Nyheter. Jeg har tatt utgangspunkt i etablerte holdninger rundt borgerjournalistikk, representert ved forkjemperen Dan Gillmor og skeptikeren Andrew Keen. For å sette oppgaven i et norsk perspektiv har jeg intervjuet tre norske aktører som er sentrale i debatten rundt borgerjournalistikk. Intervjuene blir også brukt i innholdsanalysen der de kan bidra med å belyse funn underveis. Analysearbeidet har vist at mye av materialet som blir publisert på borgersidene på ABC Nyheter hovedsakelig er meningsytringer av ulikt slag. Kun et lite mindretall av bidragene viser seg å være borgerjournalistikk slik begrepet blir definert. en_US
dc.format.extent 1668680 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved. en_US
dc.title Borgerjournalistikkens potensial i nyhetsbildet - en drøftning med utgangspunkt i en analyse av borgerjournalistikken på ABC Nyheter en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course MEVI350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en_US
dc.rightsHolder The author en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 735116 en_US
dc.type.program MASV-MEVI en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account