BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Utviklingen og evalueringen av Mímir : et verktøy for visualisering av mobiltelefontrafikk

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Kvalnes, Øyvind
dc.date.accessioned 2011-07-19T07:13:02Z
dc.date.available 2011-07-19T07:13:02Z
dc.date.issued 2010-06-01
dc.date.submitted 2010-06-01 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4844
dc.description.abstract Politiet gjør viktig arbeid for å sikre allmennhetens sikkerhet i Norge. Som et ledd i en etterforskning kan politiet få utskrifter fra basestasjoner for mobiltelefontrafikk, eller følge enkelttelefoner for å få et overblikk over personers bevegelser og relasjoner. Utskriftene gir potensielt store datamengder og kan være vanskelig for etterforskerne å få oversikt over. Flere politistasjoner har derfor valgt å kjøpe inn tredjeparts programvare for visualisering av trafikkdata til bruk i sin etterforskning, men programvaren er komplisert, kostbar og har en høy mestringsterskel. Ved mange politistasjoner gjennomføres analyse av trafikkdata relativt sjeldent og etterforskerne kan dermed glemme hvordan programvaren skal benyttes mellom hver gang den tas i bruk. Den generelle IKT- kompetansen er i mange tilfeller også begrenset, noe som gjør at etterforskerne ikke klarer å ta i bruk den avanserte programvaren. Det er derfor behov for et nytt og brukervennlig system, tilrettelagt for personell med begrenset IKT-kunnskaper og begrenset erfaring med analyse av trafikkdata. Studiet tar for seg visualiseringsverktøyet Mímir - en GIS/Gantt applikasjon med visualiseringsvalg for å gi en grafisk fremstilling av mobiltelefoners interakasjon og bevegelser. Prototypen ble evaluert av brukere med ulik IKT-kunnskap ved hjelp av Think Aloud-analyse, Cognitive Walkthrough og et semi-strukturert intervju. Funnene fra evalueringen tydet på at Mímir lettet etterforskernes utfordringer ved analyse av trafikkdata. en_US
dc.format.extent 3704784 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Trafikkdata no
dc.subject Politi no
dc.subject HCI en
dc.subject GUI en
dc.subject Cognitive walkthrough en
dc.subject Think aloud analysis en
dc.subject Design for successfull guessing en
dc.title Utviklingen og evalueringen av Mímir : et verktøy for visualisering av mobiltelefontrafikk en_US
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master en_US
dc.type.course INFO390 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 735115 en_US
dc.type.program MASV-INFO en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account