BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Worker-recuperated enterprises in Argentina : A comparative case study of two print shops in Buenos Aires

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Larsen, Astrid Karlstad
dc.date.accessioned 2011-09-05T06:20:36Z
dc.date.available 2011-09-05T06:20:36Z
dc.date.issued 2011-05-30
dc.date.submitted 2011-05-30 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4931
dc.description.abstract This thesis is about the recuperated enterprises in Argentina, referred to as ERTs throughout the thesis, which has been seen as one out of many forms of social protests/ ways of coping which grew out of Argentina's spectacular economic collapse in late 2001. These are enterprises that went bankrupt and consequently were taken over by the former employees who continue to run the businesses as workers' cooperatives. The ERTs have proved to be more long-lived than many of the other social protests they originated alongside with: almost a decade later they still persist and are actually increasing in number. Can they really serve as feasible alternatives to conventional ways of running businesses? In the thesis I aim at approaching an answer to this question using the protagonists', the workers', perspective. I have conducted interviews and participant observation at two different ERTs: two print shops in Buenos Aires. With bases in my empirical findings I argue that political identities are being constructed inside these workplaces and that these identities are important as to how viable the workers are considering their job situation to be. Before starting the field-work I had a hypothesis about the two print shops dealing very differently with the fact that they were recuperated enterprises; it seemed to me that one of them were actively using this fact as a strategy when communicating with clients and other actors. In other words: they were continuously constructing a very strong identity as an ERT. The other enterprise I visited seemingly had an entirely different approach; their goal was to be taken seriously as an enterprise, not stressing the part about being recuperated. I argue that these very different cases represent two extremities within the named universe" of the ERTs (Palomino et al 2010). With the two cases representing extremities within the phenomenon in question, I argue that some of the conclusions that I draw can be valid to the ERT phenomenon as a whole. It is however important to keep in mind that the ERTs are subjective experiences, and although I argue that the ERTs could be viable alternatives to conventional enterprises, the degree of viability would depend on the strategies chosen by each and every ERT. en_US
dc.description.abstract Denne oppgaven handler om de gjenopprettede bedriftene i Argentina, som har blitt sett på som en av de mange sosiale protestene som oppstod mer eller mindre som en konsekvens av den spektakulære økonomiske krisen i Argentina i 2001. Da eierne forsvant, gjerne til utlandet, og tok all kapitalen med seg og lot arbeiderne bli stående igjen på bar bakke, bestemte noen av dem seg for å ta saken i egne hender. De begynte på den lange prosessen med å gjenopprette bedriftene sine som arbeiderkooperativ med flat eierstruktur. Nå, nesten ti år etter den storstilte argentinske krisen, eksisterer disse arbeiderkooperativene fortsatt. Og ikke nok med det: flere har kommet til etter hvert. Fra å bli sett på som et perifert fenomen med i beste fall en symbolsk betydning, snakkes det nå om hvordan disse bedriftene faktisk kan sees å være et reelt alternativ til konvensjonelle måter å drive bedrifter på, muligens med langt større grad av tilfredshet hos arbeiderne. Det høres unektelig litt for godt ut til å være sant. I denne oppgaven forsøker jeg å gå inn bak det sosiale fenomenet som utgjør de argentinske gjenopprettede fabrikkene. Jeg går til individene, arbeiderne, som utgjør denne etter hvert ganske berømte bevegelsen og spør dem hva de mener om å jobbe i en gjenopprettet, arbeiderstyrt fabrikk. Svarene jeg har fått er omtrent like mange som arbeiderne jeg har spurt, men jeg argumenterer for at alle disse subjektive meningene utgjør politiske identiteter som konstrueres og dekonstrueres inne i produksjonslokalene. Fordi jeg har tatt for meg to case-studier som er veldig forskjellige, argumenterer jeg for at jeg har et grunnlag for å si noe om fenomenet generelt, og jeg prøver å formidle noe om hvordan de gjenopprettede fabrikkene må forholde seg for å møte framtidens utfordringer. en_US
dc.format.extent 1911166 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso eng en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Argentina en
dc.subject Recupriatet en
dc.subject Buenos aires en
dc.subject AGS en
dc.subject Chilavert en
dc.subject Neo-liberalism en
dc.subject Peronism en
dc.subject Work en
dc.subject Notion of work en
dc.title Worker-recuperated enterprises in Argentina : A comparative case study of two print shops in Buenos Aires en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Region og regionalisering en_US
dc.type.course REG350GEO60 en_US
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 713999 en_US
dc.type.program MAHF-REG en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account