BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Politiske og økonomiske effekter på utslipp av drivhusgasser: en kvantitativ studie

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Lægreid, Ole Martin eng
dc.date.accessioned 2011-09-05T07:41:03Z
dc.date.available 2011-09-05T07:41:03Z
dc.date.issued 2011-05-31 eng
dc.date.submitted 2011-05-31 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4938
dc.description.abstract Denne studien undersøker hvorvidt det finnes en kurvlineær sammenheng mellom økonomisk utviklingsnivå og utslipp av drivhusgasser, hvor fattige og rike land har lave utslipp mens vanlige land har høye utslipp. Dette er et omstridt argument i akademia som antyder at man kan oppnå klimavennlig utvikling ved hjelp av vedvarende økonomisk vekst. Ved å analysere data for drivhusgasser som er forholdsvis lite utforsket, samtidig som økonomiske forklaringer testes i forhold til et bredt inntak av politiske forklaringer og nyttige analyseteknikker anvendes, bidrar denne studien med ny og oppklarende kunnskap om variasjoner av drivhusgassutslipp. Hovedresultatet er at det finnes et kurvlineært forhold mellom økonomisk utviklingsnivå og utslipp av drivhusgasser, men vendepunktet - hvor høyere økonomisk utviklingsnivå går fra å medføre høyere til lavere utslipp - er langt høyere enn tidligere antatt. Blant studiens utvalg har bare de skandinaviske landene og Sveits opplevd et tilstrekkelig høyt nivå av økonomisk utvikling, for at økt rikdom skal medføre lavere utslipp. Blant de politiske påvirkningene på utslipp av drivhusgasser finner man at land med konsensuelle politiske systemer har lavere utslipp enn land hvor maktfordelingen er mer sentrert, mens et sterkt grønt sivilsamfunn fører til lavere utslipp i land hvor det demokratiske systemet fungerer godt. Høye målsetninger om utslippsreduksjon i Kyoto-protokollen fører også til lavere utslipp. en_US
dc.format.extent 1095894 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.subject Klima nob
dc.subject Drivhusgasser nob
dc.subject UNFCCC nob
dc.subject Kuznet nob
dc.subject Kuznets-curve nob
dc.title Politiske og økonomiske effekter på utslipp av drivhusgasser: en kvantitativ studie eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sammenliknende politikk nob
dc.type.course SAMPOL350 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Comparative politics: 241 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 731114 eng
dc.type.program MASV-SAPO eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account