BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Politiske og økonomiske effekter på utslipp av drivhusgasser: en kvantitativ studie

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Lægreid, Ole Martin
dc.date.accessioned 2011-09-05T07:41:03Z
dc.date.available 2011-09-05T07:41:03Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.date.submitted 2011-05-31 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4938
dc.description.abstract Denne studien undersøker hvorvidt det finnes en kurvlineær sammenheng mellom økonomisk utviklingsnivå og utslipp av drivhusgasser, hvor fattige og rike land har lave utslipp mens vanlige land har høye utslipp. Dette er et omstridt argument i akademia som antyder at man kan oppnå klimavennlig utvikling ved hjelp av vedvarende økonomisk vekst. Ved å analysere data for drivhusgasser som er forholdsvis lite utforsket, samtidig som økonomiske forklaringer testes i forhold til et bredt inntak av politiske forklaringer og nyttige analyseteknikker anvendes, bidrar denne studien med ny og oppklarende kunnskap om variasjoner av drivhusgassutslipp. Hovedresultatet er at det finnes et kurvlineært forhold mellom økonomisk utviklingsnivå og utslipp av drivhusgasser, men vendepunktet - hvor høyere økonomisk utviklingsnivå går fra å medføre høyere til lavere utslipp - er langt høyere enn tidligere antatt. Blant studiens utvalg har bare de skandinaviske landene og Sveits opplevd et tilstrekkelig høyt nivå av økonomisk utvikling, for at økt rikdom skal medføre lavere utslipp. Blant de politiske påvirkningene på utslipp av drivhusgasser finner man at land med konsensuelle politiske systemer har lavere utslipp enn land hvor maktfordelingen er mer sentrert, mens et sterkt grønt sivilsamfunn fører til lavere utslipp i land hvor det demokratiske systemet fungerer godt. Høye målsetninger om utslippsreduksjon i Kyoto-protokollen fører også til lavere utslipp. en_US
dc.format.extent 1095894 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Klima no
dc.subject Drivhusgasser no
dc.subject UNFCCC no
dc.subject Kuznet no
dc.subject Kuznets-curve no
dc.title Politiske og økonomiske effekter på utslipp av drivhusgasser: en kvantitativ studie en_US
dc.type Master thesis en_US
dc.type.degree Master i Sammenliknende politikk en_US
dc.type.course SAMPOL350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Comparative politics: 241 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 731114 en_US
dc.type.program MASV-SAPO en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account