BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Akkusative subjekt og antikausativitet i norrønt

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sandal, Catrine
dc.date.accessioned 2011-09-08T06:15:56Z
dc.date.available 2011-09-08T06:15:56Z
dc.date.issued 2011-05-11
dc.date.submitted 2011-05-11 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/4978
dc.description.abstract Antikausativitet kan markeres på flere måter i norrønt. En av disse er å markere subjektet med et ikke-nominativt kasus, i dette tilfellet akkusativ. I denne undersøkelsen argumenterer jeg for at akkusative subjekt bør ses på som en fullverdig markeringsmåte av antikausativitet på lik linje med verbsuffiks eller andre endringer i verbets form. I den sammenhengen kommer jeg også inn på hvorvidt oblike subjekt kan ses på som syntaktiske subjekt i stedet for underliggende objekt eller lignende. Videre presenteres verbene som kan forekomme i antikausative konstruksjoner med oblikt subjekt. Verbene er for det meste tilstandsendringsverb, men også bevegelsesverb og påvirkningsverb er representert. Antikausativitet er kjennetegnet av et fravær av agens i konstruksjonen, både implisitt og eksplisitt. På grunn av dette finnes det flere kriterier som må oppfylles for at en alternasjon skal kunne ses på som antikausativ, som presentert i Haspelmath (1987). Verbene i en slik alternasjon må blant annet betegne en generell handling og være spontane, samt at alternasjonen må vise vekslingen i antall og rekkefølge av tematiske roller som kjennetegner antikausativitet. Verbene gransket i denne oppgaven oppfyller alle disse. Rammeverket for oppgaven er Frame Semantics og konstruksjonsgrammatikk. Jeg skal derfor presentere formalismer innen begge disse for å analysere alternasjonen teoretisk, basert på Hamm (2010) og Goldberg (1996). en_US
dc.format.extent 448781 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en_US
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Antikausativitet no
dc.subject Norrønt no
dc.subject Oblike subjekt no
dc.title Akkusative subjekt og antikausativitet i norrønt en_US
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Lingvistikk en_US
dc.type.course LING350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Linguistics: 010 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 711727 en_US
dc.type.program MAHF-LING en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account