BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Rekkevidden av myndighetenes etterforskningsplikt ved drap eller mistanke om drap, jf EMK artikkel 2 jf artikkel 1.

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hansen, Erling
dc.date.accessioned 2011-10-13T09:04:55Z
dc.date.available 2011-10-13T09:04:55Z
dc.date.issued 2010-12-10
dc.date.submitted 2010-12-10 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5080
dc.description.abstract En avhandling om kravene til effektiv etterforskning ved drap eller mistanke om drap etter den den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 2. jf art.1. Oppgaven er ment å gi en oversikt over de krav som stilles til konvenssjonsstatene når unaturlige dødsfall inntrer. Tunge rettsikkerhetshensyn gjør seg her gjeldene både for enkeltindividet og for samfunnet generelt. en
dc.format.extent 677092 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.title Rekkevidden av myndighetenes etterforskningsplikt ved drap eller mistanke om drap, jf EMK artikkel 2 jf artikkel 1. en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i rettsvitenskap en_US
dc.type.course JUS399 en_US
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Law: 340 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 737102 en_US
dc.type.program MAJUR en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account