BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Bruk av samfunnsstraff ved grove narkotikaforbrytelser : I hvilken utstrekning anvendes samfunnsstraff som straffereaksjon i saker om grov narkotikaforbrytelse, jf. strl. § 162 annet ledd.

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account