BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Undersøking av katalysatorar ved solvolyse av lignin og analysering av produktet ved GC-MS, IR og NMR

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account