BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Sedimentologi og sandkroppgeometri av Hollendardalenformasjonen, Nordenskiöld Land, Spitsbergen

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hanevik, Eivind Patrick
dc.date.accessioned 2011-10-27T13:38:26Z
dc.date.available 2011-10-27T13:38:26Z
dc.date.issued 2011-06-01
dc.date.submitted 2011-06-01 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5147
dc.description.abstract Hollendardalenformasjonen (senpaleocen) er første sandsteinsenhet som bygger seg ut fra den vestlige marginen av Sentralbassenget på Svalbard og markerer slik et skille fra et østlig til et vestlig kildeområde under innfyllingen av Sentralbassenget. Hollendardalenformasjonen er derfor viktig for forståelsen av utviklingen til Sentralbassenget og det tilgrensede folde- og skyvebelte. På tross av dette er det begrenset med arbeid som tidligere er utført på Hollendardalenformasjonen. Dette studiet presenterer nye sedimentologiske data fra et vest-østgående transekt over Nordenskiöld Land, Spitsbergen. Dataene er hentet fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani sine borekjerner samt feltarbeid gjennomført over to feltsesonger. På bakgrunn av disse dataene er Hollendardalen-formasjonen og det tilhørende, underliggende Marstranderbreenleddet delt inn i fem faciesassosiasjoner som er bygget opp av 18 genetisk relaterte facies. Hver av de fem faciesassosiasjonene representerer et bestemt avsetningsmiljø, med forskjellige avsetningsmekanismer og prosesser: Faciesassosiasjon 1 (prodelta), Faciesassosiasjon 2 (deltafront), Faciesassosiasjon 3 (deltamunning), Faciesassosiasjon 4 (deltaslette) og Faciesassosiasjon 5 (transgressiv erosjons). På grunnlag av de sedimentologiske dataene er Hollendardalenformasjonen tolket til å representere et bølge- og tidevannspåvirket fluvialt delta. Korrelasjonspaneler som er satt sammen fra de litologiske loggene viser at Hollendardalen-formasjonen består av to oppovergrunnende parasekvenser som i hovedsak har bygget seg ut mot sørøst. Samtidig viser de nye dataene at en nordøstlig sedimentkilde kan ha vært aktiv på samme tid som sedimentene bygget seg ut fra nordvest. Korrelasjonspanelene sammen med paleostrømsdata peker også mot at Sentralbassenget, under avsettelsen av Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet, hadde en nordøst-sørvest orientert kystlinje langs den vestlige marginen og en nordvest-sørøst orientert kystlinje langs den østlige marginen av bassenget. Videre støtter dette studiet tidligere paleoklimatiske antagelser om at Hollendardalenformasjonen og Marstranderbreenleddet er avsatt under relativt mildt klima, men at vintertemperaturer i flere perioder har vært under frysepunktet. Studiet er utført i nært samarbeid med masterstudent Christian Sætre, Universitetet i Oslo. en
dc.format.extent 18275727 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Hollendardalenformasjonen no
dc.subject Sentralbassenget no
dc.subject Sandkroppgeometri no
dc.title Sedimentologi og sandkroppgeometri av Hollendardalenformasjonen, Nordenskiöld Land, Spitsbergen en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Geovitenskap en_US
dc.type.course GEOV399 en_US
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 756199 en_US
dc.type.program MAMN-GEOV en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account