BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kronisk tensjonshodepine og mestringsstrategier hos barn og unge. En kvalitativ studie om hvordan barn og ungdom håndterer kronisk tensjonshodepine

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skogvold, Lars eng
dc.date.accessioned 2011-11-07T14:34:51Z
dc.date.available 2011-11-07T14:34:51Z
dc.date.issued 2010-12-01 eng
dc.date.submitted 2010-12-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5158
dc.description.abstract Background: Headache is the most expressed suffering in childhood. The suffering can have consequences for children and adolescents' wellbeing on several areas of life, and it can lead to reduces life quality. Studies conducted until now conclude that cognitive behaviour therapy is the most effective treatment. Purpose: The purpose of this study was to shed light on what handling strategies children and adolescents with chronic tension-type headache use. To identify and describe active handling strategies can be of importance for us as therapists and for the patients themselves. Awareness in this area can contribute to children and adolescents' knowledge about how to manage their suffering in a more functional way, and thus better their life situation. Problem definition: What handling strategies do children and adolescents with chronic tension-type headache use in everyday life? Material and method: A qualitative research design is used in form of a semi-structured qualitative in-depth interview of four strategically chosen boys and girls between 12 and 18 years of age. The data is analysed in accordance with Giorgi's phenomenological approach. Results: Several handling strategies where used by the adolescents. In order to handle headache, establishing daily routines with meals and sleep seem essential. To lie down and rest was also mentioned as a handling strategie. To work out and take things more at ease seem to be other strategies which were employed. Conclusion: Several handling strategies were identified in the study. In order to optimise the treatment, the physiotherapist and manual therapist also can make use of cognitive behaviour-and handling strategies, in addition to the conventional treatment, and thus support and encourage the children and adolescents' abilities in identifying and consciously make use of their own handling strategies and skills. en
dc.description.abstract Bakgrunn: Hodepine er den vanligst tilkjennegitte smerten i barndommen. Lidelsen kan gi konsekvenser for barn og ungdom på flere av livets arenaer, og den fører til betydelig nedsatt livskvalitet som søvnproblemer, angst, depresjon, energiløshet og manglende evne til å være sammen med venner på fritiden. Undersøkelser til nå har konkludert med at kognitiv atferdterapi er den mest effektive behandlingen. Studiens hensikt: Hensikten med denne studien var å belyse hvilke mestringsstrategier barn og ungdom med kronisk tensjonshodepine benytter seg av. Å identifisere og beskrive aktive mestringsstrategier kan være av betydning både for oss som terapeuter og for pasientene selv. En bevisstgjøring på dette området kan bidra til at barn og ungdom lærer å håndtere sine smerter på en mer funksjonell måte, og dermed bedre sin livssituasjon. Problemstilling: Hvilke mestringsstrategier benytter barn og ungdom med kronisk tensjonshodepine seg av i hverdagen? Materiale og metode: Det er brukt et kvalitativt forskningsdesign i form av et halvstrukturert kvalitativt dybdeintervju av fire strategisk utvalgte gutter og jenter mellom 12-18 år. Dataene ble analysert i samsvar med Giorgi´s fenomenologiske tilnærming. Resultater: For å håndtere hodepinen var det å ha gode rutiner i forhold til mat og søvn vesentlig. Det å legge seg ned og hvile var viktig. Å trene og ta det mer med ro var andre strategier som ble benyttet. Konklusjon: Flere mestringsstrategier ble funnet i studien. For å optimalisere behandlingen kan fysioterapeuter og manuellterapeuter ha nytte av å anvende kognitiv atferds-og mestringsterapi, og støtte og oppmuntre barn og unges evne til å identifisere og benytte seg av egne mestringsstrategier og ferdigheter. en
dc.format.extent 841755 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Barn nob
dc.subject Hodepine nob
dc.title Kronisk tensjonshodepine og mestringsstrategier hos barn og unge. En kvalitativ studie om hvordan barn og ungdom håndterer kronisk tensjonshodepine en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuell terapi (MFMT nob
dc.type.course MANT395 eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750::Physical medicine and rehabilitation: 764 eng
dc.rightsHolder The author eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 761901 eng
dc.type.program MAMD-MANT eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account