BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aars, Jacob
dc.contributor.author Christensen, Dag Arne
dc.date.accessioned 2012-01-09T15:44:04Z
dc.date.available 2012-01-09T15:44:04Z
dc.date.issued 2010-09
dc.identifier.issn 1503-0946 (Print ISSN)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5378
dc.description Notatet er basert på data samlet inn innenfor prosjektet «Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken». Prosjektet er finansiert av Kommunal og Regionaldepartementet. I prosjektet deltar 22 kommuner som arbeider med ulike tiltak for å øke kvinneandelen i kommunestyrene og i de ledende kommunepolitiske posisjonene. Notatet bygger på en spørreundersøkelse av et utvalg på 1.500 innbyggere i disse 22 kommunene. Undersøkelsen ble gjennomført av Respons Analyse AS fra 6. til 26. april 2010. Resultater fra undersøkelsen ble presentert på jubileumskonferansen «Tilskodarar og deltakarar i moderne lokaldemokrati. 100 år med allmenn røysterett til kvinner i norske kommunestyre», Skien 31. mai – 1. juni 2010. en
dc.description.abstract The paper focuses on the supply side of local political recruitment processes in Norway. More precisely we are looking at gender differences in political motivation. At a general level we find that women are less motivated for involving in political activities than are men. The supply of female recruits is slightly lower than that of males. Still the study reveals that there is a considerable potential for political involvement among women. Among those who declare themselves willing to engage in politics there is no gender difference. Concerning political interest we find that females are less interested in politics in general compared to their male counterparts. However, when we look at interest for politics at the local and regional level, women are just as interested as men. When taking a closer look at the specific policy areas in which women are interested we find that they take more interest in welfare policies than do men. Hence, female citizens are primarily interested in those policy areas that are the most important to Norwegian local authorities. The last part of our paper deals with the question of contextual effects on political motivation. We take particular interest in the assumption that female citizens’ political motivation will be affected by the share of female councillors in their own municipality. In a multilevel analysis we do find a positive, albeit relatively modest, effect of the share of female councillors on political motivation among female citizens. The evidence seems to give some support to the supposition that a high share of female councillors represents a stimulating context for potential female recruits. en
dc.description.abstract I dette notatet har vi rettet oppmerksomheten mot tilbudssiden av rekrutteringsprosessene i norske kommuner. Nærmere bestemt har vi vært opptatt av forskjeller i politisk motivasjon mellom menn og kvinner. Generelt finner vi et noe mindre tilbud av kvinnelige rekrutter. Likevel viser denne studien at det finnes et stort, uutnyttet potensial, også blant kvinner. Kvinner er mindre opptatt av politikk generelt og mindre opptatt av rikspolitikk, men de er like opptatt av politikk på lokalt og regionalt nivå som menn. Ser vi nærmere på hvilke kommunalpolitiske saksfelter kvinner interesserer seg for, finner vi at de i klart større grad enn menn er interessert i velferdspolitikken. Med andre ord er de kvinnelige innbyggerne mest opptatt av det mest sentrale kommunale saksfeltet; velferd. Den siste delen av notatet handler om betydningen av den kommunale konteksten, og da spesielt hvorvidt det har noe å si for kvinners politiske motivasjon om det er høy eller lav kvinneandel i kommunestyret i den kommunen der de bor. Her finner vi en, riktignok svak, men positiv effekt på motivasjonen hos kvinner av at det finnes mange kvinner i kommunestyret. Våre data gir dermed en viss støtte til antakelsen om at høy kvinneandel i kommunestyret utgjør en stimulerende politisk kontekst for kvinner. en
dc.language.iso nob en
dc.publisher Stein Rokkan Centre for Social Studies en
dc.relation.ispartofseries Working Paper en
dc.relation.ispartofseries 12-2010 en
dc.rights Copyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved en
dc.title Hvis bare flere kunne stille! Politisk motivasjon blant kvinner og menn en
dc.type Working paper en
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account