BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Med et sideblikk på forskning. En kvalitativ undersøkelse av hvordan forskning virker inn på musikkterapipraksis

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Østerhagen, Marte Mari
dc.date.accessioned 2012-01-10T08:34:17Z
dc.date.available 2012-01-10T08:34:17Z
dc.date.issued 2011-05-15
dc.date.submitted 2011-05-15 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5386
dc.description.abstract Denne masteroppgaven er en kvalitativ studie, som består av intervju av fem musikkterapeuter som alle deltar i en pilotstudie om musikkterapi og agitert atferd i demensomsorgen. Forskningslitteraturen innenfor musikkterapien, og også generelt, fremhever behovet for praksisnær forskning. Litteraturen setter kvalitativ og kvantitativ metode opp mot hverandre, og diskuterer hvilken metode som er best egnet for praksisnær forskning. Kritikere av den kvantitative metoden argumenterer for at rigide design ikke møter alle variabler som omfatter det å forske på mennesker, og at kvantitative metoder er utilstrekkelig for forskning på musikkterapi og dens relasjon til mennesker. Allikevel blir det fremhevet at det er behov for kvantitative studier for at musikkterapien skal bli etablert i den evidensbaserte forskningen. Funnene i denne kvalitative studien peker mot en mindre polarisering av kvantitativ versus kvalitativ metode vedrørende praksisnærhet. Studien identifiserte erfaringer av deltakelse i det kvantitative pilotprosjektet som var relatert til positiv utvikling av praksis, og som på samme tid ikke hadde negativ påvirkning av vanlig praksis. Det ble fremhevet at forskningsprosjektet inneholdt elementer som, både av deltakerne og av litteraturen, blir knyttet til praksisnær forskning. en
dc.format.extent 1827010 bytes en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved en
dc.subject Music therapy en
dc.subject Research en
dc.title Med et sideblikk på forskning. En kvalitativ undersøkelse av hvordan forskning virker inn på musikkterapipraksis en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Musikkterapi en_US
dc.type.course MUTP350 en_US
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music therapy: 113 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en_US
dc.subject.nus 715999 en_US
dc.type.program MAHF-MUTP en_US


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account