BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Forslag til en løsning på rekrutteringsproblemet til vitenskapelige stillinger ved Det odontologiske fakultet i Bergen: Integrering av odontologisk forskning i den eksisterende forskerlinje ved Det medisinske fakultet i Bergen

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Ibrahim, Salah Osman eng
dc.date.accessioned 2004-10-28T15:22:38Z
dc.date.available 2004-10-28T15:22:38Z
dc.date.issued 2004 eng
dc.identifier.issn 0805-2557 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/538
dc.description.abstract Salah Osman Ibrahim (Det odontologiske fakultet) legger fram til diskusjon et forslag vedrørende rekrutteringsproblemet til den odontologiske forskningen. Forslaget innebærer organisering av et forskeropplæringstilbud for studentene i odontologi som trekker veksler på tilsvarende tilbud ved Det medisinske fakultet. Tilbudet kan føre til at flere odontologer engasjerer seg i forskning og derigjennom kan oppnå de nødvendige kvalifikasjoner for vitenskapelige stillinger. no
dc.format.extent 602805 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen nob
dc.relation.ispartofseries UPED-skrift nr. 1/2004 no
dc.subject Universitetspedagogikk nob
dc.title Forslag til en løsning på rekrutteringsproblemet til vitenskapelige stillinger ved Det odontologiske fakultet i Bergen: Integrering av odontologisk forskning i den eksisterende forskerlinje ved Det medisinske fakultet i Bergen nob
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280 nob


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account