BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Tolk og oversettelse i straffesaker. En sammenliknende vurdering av rettighetene etter norsk rett og EU-retten

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account