BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Nei til ”Homo!” og ”Hore!” i ungdomsskulen: Lærarrettleiing om førebygging og handtering av kjønnsrelatert mobbing, homofobisk erting og seksuell trakassering

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Slåtten, Hilde eng
dc.contributor.author Andersen, Norman eng
dc.contributor.author Holsen, Ingrid eng
dc.date.accessioned 2012-01-13T08:48:02Z
dc.date.available 2012-01-13T08:48:02Z
dc.date.issued 2009 eng
dc.identifier.isbn 978-82-8088-406-0 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5423
dc.description.abstract Dette er ei lærarrettleiing for lærarar i ungdomsskulen om førebygging og handtering kjønnsrelatert mobbing, homofobisk erting, og seksuell trakassering. Prosjektet er finansiert og utforma på oppdrag frå Utdanningsdirektoratet. Delar av rettleiinga er henta frå rapporten ”Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskulen” av Slåtten, Anderssen og Holsen (2008). Lærarrettleiinga har til hensikt å hjelpe norske skular til å innfri kravet frå Opplæringslova og Mobbemanifestet om å skape trygge læringsmiljø, og gripe inn når elevar vert utsette for bruk av krenkande ord. I det oppdaterte mobbemanifestet frå 2006, og i Manifest mot mobbing 2009 – 2010 vert det i tillegg presisert at homofobi skal takast alvorleg. Lærarrettleiinga er primært forankra i Opplæringslova sitt krav om at personalet og leiinga har drøfta seg fram ei felles haldning, slik at dei reagerer likt ovanfor trakasserande språkbruk. Vidare er lærarrettleiinga forankra i læreplan for norskfaget for ungdomstrinnet der det heiter at elevane etter 10. årstrinn skal kunne drøfte korleis språkbruken kan virke diskriminerande og trakasserande. en
dc.language.iso nno eng
dc.publisher Research Centre for Health Promotion, The University of Bergen eng
dc.relation.ispartofseries HEMIL-rapport en
dc.relation.ispartofseries 2-2009 en
dc.subject Mobbing nob
dc.subject Seksuell trakassering nob
dc.subject Homofobi nob
dc.subject Kjønn nob
dc.subject Lærarrettleiing nob
dc.title Nei til ”Homo!” og ”Hore!” i ungdomsskulen: Lærarrettleiing om førebygging og handtering av kjønnsrelatert mobbing, homofobisk erting og seksuell trakassering eng
dc.type Research report eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Education: 280 eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account