Now showing items 1-273 of 273

  Subject
  "formativ vurdering" [1]
  "høyere utdanning" [1]
  "lærer-elev relasjoner" [1]
  "videregående skole" [2]
  Aassistenter [1]
  algebra [1]
  Alienation [1]
  Alternativ Kroppsøving [1]
  ANT [1]
  arbeidsliv [1]
  arbeidslivsfaget [1]
  arbeidsplassen [1]
  argumentation analysis [1]
  Assessment [4]
  augerørsler [1]
  Autonomi [1]
  Autonomistøtte [1]
  Avalanche [1]
  Avalanche transceiver [1]
  Bakhtin [1]
  Barn [2]
  Barndom [1]
  Barnehage [2]
  Barnehagestyrere [1]
  baseorganisert skole [1]
  Beacon [1]
  beginning teachers’ needs [1]
  Bond to school [1]
  Brann- og redningskonstabler [1]
  Brumming [1]
  choice [1]
  classrom interacti [1]
  Clickers [1]
  CLT [1]
  Cognitive Load Theory [1]
  Cognitive Theory of Multimedia Learning [1]
  Collaborative home and school [1]
  Communication patterns [1]
  community of practice [1]
  Companion resucue [1]
  Computer [1]
  Contexts [1]
  critical pedagogy [1]
  CTML [1]
  Daghjem [1]
  Day care [1]
  Del&bruk [1]
  Deltakelse [1]
  deltakerbane [1]
  Demokrati [1]
  Dewey [1]
  diagnostisk vurdering [1]
  Dialogue [1]
  Didactic awareness [1]
  Didaktikk [1]
  difference [1]
  Digital literacy [1]
  Diskusjonsforum [1]
  Diversity [1]
  Education [1]
  education policy [2]
  educational development [1]
  Effect [1]
  Effekt [1]
  elevmedverknad [1]
  Elevmedvirkning [2]
  elevmedvirkning [1]
  elevperspektiv [1]
  Endring [1]
  equality of opportunity [1]
  equity [1]
  Erfaringslæring [1]
  Evnerike elever [1]
  fairness [1]
  Feedback [2]
  feedback [3]
  Foreldre-skole-relasjoner [1]
  Foreldremedverknad [1]
  Foreldresamarbeid [2]
  Foreldresamtale [1]
  Foreldresamtalen [1]
  Formativ vurdering [3]
  formativ vurdering [1]
  Formative assessment [1]
  Fysisk aktivitet [1]
  Fysisk aktivitetsnivå [1]
  Gatemagasiner [1]
  grunnskolen [1]
  håndtering [1]
  Higher education [1]
  Hjem-skole-relasjoner [1]
  Hjem-skolesamarbeid [1]
  Home- school partnerships [1]
  Hospital [1]
  Human resource management [1]
  Høyt begavede barn [1]
  Høyt begavede elever [1]
  Identities [1]
  idrettsfag [1]
  IKT [1]
  immigrant youth [1]
  inclusive education [1]
  Initial learning [1]
  Instructional mediums [1]
  Interessestyrt skriving [1]
  interesseutvikling [1]
  interest development [1]
  intersubjectivity [1]
  islandsk [1]
  jamstilte former [1]
  justice [1]
  Kameratredning [1]
  Kindergarten [1]
  Kommunikasjon [1]
  Kompetanse [1]
  Krisepedagogikk [1]
  Kroppsoving [1]
  Kunstdidaktikk [1]
  kunstpedagogikk [1]
  Lectures [1]
  Ledelse [1]
  Leder [1]
  Ledere [1]
  lesefart [1]
  leseferdigheit [1]
  lesetrening [1]
  Lesing [1]
  longitudinell [1]
  Lærere [1]
  lærerrolle [1]
  Læring [2]
  Læringseffekt [1]
  læringsklima [1]
  læringspotensiale [1]
  Management [1]
  Marginalisering [1]
  master [1]
  Matematikk [4]
  Mathematics [1]
  Media literacy [1]
  Medvirkning [1]
  meistringsforventning (Self-efficacy) [1]
  Mellomtrinnet [1]
  mentoring [1]
  Minoritetspråklege [1]
  Mobbing [1]
  mobbing [1]
  Motivasjon [3]
  motivasjon [2]
  Motivation [1]
  Multimodal presentations [1]
  Musikkfag [1]
  Newly educated [1]
  Norsk [2]
  norsk fordypning [1]
  Norskfaget [1]
  norskfaget [1]
  Nurse [1]
  Nurse manager [1]
  Nursery [1]
  Nyansatt [1]
  nynorsknormalen [1]
  Nyutdannede [1]
  OAS [1]
  OBRE [1]
  OECD [1]
  oppgavenivå [1]
  Opplæring [2]
  opplæring [1]
  ortografi [1]
  overgang ungdomsskule–vidaregåande skule [1]
  Parent-teacher conferences [1]
  Parent/parental collaboration [1]
  Parent/parental cooperation [1]
  Parents call [1]
  Partnership [1]
  Pedagogikk [1]
  Personalledelse [1]
  politics of education [1]
  Polske foreldre [1]
  Polske innvandrere [1]
  PowerPoint [1]
  Practice [1]
  Profesjonell ledelse [1]
  Profesjonell utvikling [1]
  professional development [1]
  Professional leadership [1]
  Professional management assistants [1]
  prosessnivå [1]
  psykologutdanning [1]
  Rådgivning [1]
  reflection [1]
  relasjon [1]
  Relationship [1]
  renhold [1]
  Resiliens [1]
  Retting [1]
  rettskriving [1]
  réttritun [1]
  Samhandling [1]
  Samtale i skolen [1]
  sanger [1]
  Sangvanskeproblematikk [1]
  Sangvansker [1]
  school leaders [1]
  Secondary school [1]
  Seksualundervisning [1]
  Self-determination theory [1]
  selv-nivå [1]
  Selvbestemmelsesteorien [1]
  Selvregulering [1]
  selvreguleringsnivå [1]
  Sex education [1]
  Situert læring [2]
  sjølvbestemmingsteori [1]
  sjølvoppfatning [1]
  Skole [1]
  Skole-foreldre-relasjoner [1]
  Skole-hjem-relasjoner [1]
  Skolemiljøutvalg [1]
  skolen [1]
  Skoleprestasjoner [1]
  Skolerådgiver [1]
  skriftlig [2]
  Skriftlig vurdering [1]
  skriveferdigheiter [1]
  skriving [1]
  Sogn og Fjordane [1]
  Sosialisering [1]
  Sport Education Model [1]
  Språkopplæring [1]
  Student response systems [1]
  Student teachers [1]
  Student's perceptions [1]
  Students' attitudes [1]
  students’ perspective [1]
  Sykehus [1]
  Sykepleier [1]
  system teori [1]
  Teacher education [1]
  teachers [1]
  Teaching intentions [1]
  Theater [1]
  Tilbakemelding [1]
  tilbakemelding [1]
  tilpassa opplæring [1]
  Tilpasset opplæring [1]
  Tonedøvhet [1]
  Toneskeivhet [1]
  Traditional lectures [1]
  Training [1]
  transition from lower to upper secondary school [1]
  Tverrsnittsstudie [1]
  Underveisvurdering [2]
  underveisvurdering [4]
  undervisningsmetoder [1]
  ungdomsskolen [8]
  Universitetspedagogikk [72]
  Upper secondary school [2]
  val [1]
  valfrie former [1]
  VG [1]
  VG3 [1]
  video [1]
  videregående skole [2]
  Vocational education [1]
  Vurdering [2]
  vurdering [1]
  Vurdering for læring [1]
  vurdering for læring [1]
  Well-being [1]
  Workplace learning [1]
  yrkesliv [1]