Now showing items 21-40 of 72

 • Gruppeveiledning av doktorgradstipendiater i en forskningsgruppe 

  Mellgren, Gunnar (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Formålet med denne studien var å stimulere den vitenskapelige kommunikasjonen mellom forskningsgruppens medlemmer, samt å forbedre og effektivisere forskningsveiledningen. En sentral problemstilling var om det er mulig ...
 • Evaluering av nettbasert læringsportal ved Det Psykologiske Fakultet –Profesjonsstudiet, 3. semester. 

  Milde, Anne Marita; Svensen, Erling (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  LMS er en forkortelse for ”learning management system” og blir anvendt om systemer som administrerer nettbaserte undervisningstjenester for studenter, lærere og administratorer. Det Psykologiske Fakultet ved Universitetet ...
 • Modern field courses and problem-based learning; a comparison between industry and academia 

  Hesthammer, Jonny; Fossen, Haakon (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Problem-based learning (PBL) can provide an attractive learning situation in relation to field courses. Combined with information technology, the learning effect can be enhanced compared with more traditional courses ...
 • Utvikling og evaluering av ny kollokvieordning i Grunnstoffenes kjemi (KJEM120) 

  Jensen, Vidar R. (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Vidar Jensen rapporterer på hvordan han har utviklet kollokvieundervisningen i sitt fag (KJEM120) for å gi studenter tettere oppfølging underveis i semesteret. Faget har nå krav om fem obligatoriske fremmøter med innlevering ...
 • An experiment to improve scientific communication skills amongst Norwegian students 

  Birks, Hilary H. (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Hilary Birks summerer opp 15 års erfaring med en student-/stipendiat-/postdoc-/ kollegagruppe på Botanisk institutt. Hver 3. uke har de hatt lunsjmøter med faglige presentasjoner og livlige diskusjoner på engelsk. Hun ...
 • Evaluering av studenters journalopptak og undersøkelse av barn ved innleggelse i barneavdeling 

  Øymar, Knut; Greve, Gottfried (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Hensikten med en pilotstudie som vi har gjort, var å utprøve en metode for å evaluere studentene i selve undersøkelsessituasjonen ved journalopptak. Vi ønsket å få fram ulike sider ved studentenes evne til å oppnå god ...
 • Om integrering av skriveøvelser i undervisningen 

  Selnes, Gisle (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Gisle Selnes har hatt som mål å integrere studentenes skriving og muntlige presentasjoner i den ”sikkert til tider noe søvndyssende talestrømmen fra foreleseren” i sin undervisning i et fordypningsemne i latinamerikansk ...
 • Bruk av simulatorer og roboter i trening og opplæring innen medisin 

  Viste, Asgaut (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Increasing interest in patient safety and shortage in training possibilities for new surgeons draw attention to new possibilities for aquiring requested comptetence and skills. In addition, advanced technology and ...
 • Forskningsveiledning ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen 

  Jenkins, Alastair D. (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  A study was conducted of research supervision at the Geophysical Institute of the University of Bergen by means of two separate group interviews: one with 7 of the 26 Ph.D.students, and one with 3 of the 16 full-time ...
 • Examen philosophicum – fra et historisk til et tematisk studium 

  Svendsen, Lars Fredrik H. (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Lars Svendsen har skrevet ny lærebok for Examen philosophicum (spesielt tilpasset alfakurset på HF ved UiB) og redegjør for valget om å skrive boken med stoffet organisert tematisk heller enn som en historisk fortelling ...
 • Issues in postgraduate supervision – a gender aspect. 

  Munthe-Kaas, Antonella Zanna (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Reaching a good gender balance in tenure positions within scientific subjects is an important goal for the University of Bergen. Women are reasonably represented at a bachelor, master and PhD level, though the figures ...
 • Veiledning i klinisk forskning under spesialistutdanning: Dilemma og muligheter 

  Søfteland, Eirik (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Artikkelen ser på tiltak og løsninger for å gi spesialistkandidater muligheter og anledning til å drive klinisk forskning ved Kirurgisk Service Klinikk (KSK), Hode Hals seksjonen, Haukeland Sykehus
 • Experience with Group Supervision 

  Chen, Weiqin (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Supervision can take a few different forms. For example, it can be one-to-one supervision and it can also be group supervision. Group supervision is an important process within the scientific community. Many research ...
 • Å lære å gi og motta konstruktiv kritikk gjennom medstudentvurdering 

  Walker, Jill (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Jill Walker har tatt i bruk medstudentvurdering, der studenter i samme kurs vurderer utkast til hverandres oppgaver og der vurderingen teller 40% av den endelige karakterfastsettelsen. Hun beskriver grundig hva studentene ...
 • "Man lærer best ved å lære bort synes jeg". Røynsler med medstudentrespons ved Historisk institutt våren 2004. 

  Ulvund, Frode (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Frode Ulvund tar opp studentenes erfaringer med å kommentere medstudenters fagtekster, med utgangspunkt i en studentevaluering. Han peker på to viktige forbedringsområder for denne praksisen: studentenes motivasjon og ...
 • Veiledersamtale 

  Brokstad, Karl Albert (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  I denne artikkelen vil jeg sammenfatte tanker og erfaringer som jeg har hatt i forbindelse med en organisert samtale med de studenter som jeg veileder eller har veiledet, enten til hovedfag/mastergrad, til doktorgrad ...
 • Veiledningsforholdet - samtaler om forventninger, prosess og struktur 

  Singhammer, John (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Jonny Hesthammer beskriver grundig hvordan de har brukt problembasert læring (PBL) som pedagogisk tilnærming kombinert med avansert IKT læringsmateriell og feltstudier i et ekskursjonsbasert kurs til Utah, USA. ...
 • Pedagogisk utviklingsarbeid ved Hemilsenteret;studenter og faglæreres erfaringer med Problembasert læring våren 2004 

  Fosse, Elisabeth; Holsen, Ingrid (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Elisabeth Fosse og Ingrid Holsen beskriver hva problembasert læring (PBL) er og hvordan denne pedagogikken er tatt i bruk i to masterprogrammer ved HEMIL senteret. De har foretatt forskningsintervjuer med studenter og ...
 • Innledning [til UPED-skrift nr. 1/2006] 

  Nordmo, Ivar (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
 • Bruk av Power Lab systemet i nevrofysiologi kurset ved seksjon for fysiologi 

  Messaoudi, Elhoucine (Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen, 2006)
  Elhoucine Messaoudi beskriver hvordan et IKT basert undervisningsprogram (Power lab systemet - PLS) kan være et godt alternativ til bruk av forsøksdyr (frosk og rotter) i laboratoriekurs innen nevrofysiologi. Han beskriver ...