BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Rett til bolig for voksne med psykisk utviklingshemming : en studie av gjeldende rett etter lov om sosiale tjenester m.v. §§ 3-4, 4-2 bokstav d), jf. 4-3 og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gilhuus, Kirsten Wøien eng
dc.date.accessioned 2012-01-18T11:47:35Z
dc.date.available 2012-01-18T11:47:35Z
dc.date.issued 2011-06-01 eng
dc.date.submitted 2011-06-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5454
dc.format.extent 549942 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.title Rett til bolig for voksne med psykisk utviklingshemming : en studie av gjeldende rett etter lov om sosiale tjenester m.v. §§ 3-4, 4-2 bokstav d), jf. 4-3 og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i rettsvitenskap nob
dc.type.course JUS399 eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Law: 340 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 737102 eng
dc.type.program MAJUR eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account