BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Rett til bolig for voksne med psykisk utviklingshemming : en studie av gjeldende rett etter lov om sosiale tjenester m.v. §§ 3-4, 4-2 bokstav d), jf. 4-3 og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Gilhuus, Kirsten Wøien
dc.date.accessioned 2012-01-18T11:47:35Z
dc.date.available 2012-01-18T11:47:35Z
dc.date.issued 2011-06-01
dc.date.submitted 2011-06-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5454
dc.format.extent 549942 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.title Rett til bolig for voksne med psykisk utviklingshemming : en studie av gjeldende rett etter lov om sosiale tjenester m.v. §§ 3-4, 4-2 bokstav d), jf. 4-3 og lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 15 i lys av Norges menneskerettslige forpliktelser en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master i rettsvitenskap en
dc.type.course JUS399 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Law: 340 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 737102 en
dc.type.program MAJUR en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account