BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Intervall mellom fødslar studert ved "Phase Type Distributions"

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Asperheim, Leiv Magne
dc.date.accessioned 2012-04-23T07:26:30Z
dc.date.available 2012-04-23T07:26:30Z
dc.date.issued 2011-05-31
dc.date.submitted 2011-05-31 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5759
dc.description.abstract Omhandlar tida mellom første og andre barn studert ved "Phase Type Distributions". Ser på desse tidene som overlevelsestider og prøver å tilpasse ein phase type fordeling til datasettet me ser på. Brukar også glatting av Nelson-Aalen estimatoren for å finne ein fordeling for overlevelsestidene. Utifra fordelinga me finn studerer me to forskjellige datasett som er samla inn på ulike tidspunkt. Dette gjev oss informasjon om det er nokon endringar i fødselsmønsteret i løpet av den tida som er gått mellom datasetta. en
dc.format.extent 859639 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.title Intervall mellom fødslar studert ved "Phase Type Distributions" en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Statistikk en
dc.type.course STAT399 en
dc.subject.nsi VDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: en
dc.subject.nsi VDP::Mathematics and natural science: 400::Mathematics: 410::Statistics: 412 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 753299 en
dc.type.program MAMN-STAT en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account