BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler: En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Husabø, Erling Johannes eng
dc.contributor.author Suominen, Annika Elisabet eng
dc.date.accessioned 2012-04-30T07:52:34Z
dc.date.available 2012-04-30T07:52:34Z
dc.date.issued 2012-04-30 eng
dc.identifier.isbn 978-82-7960-045-9 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5778
dc.description.abstract Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Justisdepartementet. Oppdraget ble etter en åpen utlysning tildelt Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, og har blitt utført av professor Erling Johannes Husabø (prosjektleder) og postdoktor Annika Elisabet Suominen. Hovedmålet med oppdraget har vært «å avklare forholdet mellom utlendingslovens og straffeprosesslovens regler om fengsling, og å komme med forslag til forbedringer», jf den oppdragsbeskrivelsen som lå til grunn for utlysningen. Et sentralt tema har vært å se nærmere på relevansen og hensiktsmessigheten av utlendingslovens henvisninger til straffeprosessloven, særlig utlendingslovens § 106 andre ledd fjerde punktum om at «Straffeprosessloven §§ 174 til 191 gjelder så langt de passer.» Vi har også sett på de tilsvarende henvisningene i reglene om undersøkelser, beslag og pålegg om meldeplikt/bestemt oppholdssted i utlendingsloven §§ 103-105. en
dc.language.iso nob eng
dc.subject Straffeprosessloven eng
dc.subject Utlendingsloven eng
dc.title Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler: En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2011 eng
dc.type Research report eng
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Law: 340 eng
dc.rights.holder Copyright the authors. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account