BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Tilfredshet med kommunale velferdstjenester: Har velferdstjenestene noe å si?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Christensen, Dag Arne eng
dc.contributor.author Midtbø, Tor eng
dc.date.accessioned 2012-05-02T09:25:50Z
dc.date.available 2012-05-02T09:25:50Z
dc.date.issued 2011-01 eng
dc.identifier.issn 1503-0946 (Print ISSN) eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5788
dc.description.abstract Hva forklarer tilfredshet med kommunale velferdstjenester? Er det innbyggernes erfaringer med velferdstjenestene, kommunenes velferdstilbud eller andre faktorer knyttet til innbyggerne eller kommunene uavhengig av tjenestetilbudet? Denne artikkelen analyserer disse spørsmålene med bakgrunn i både individ- og kommunedata.Den empiriske analysen viser at velferdstilbudet varierer mellom kommuner. Likevel gir denne variasjonen seg ikke utslag i varierende tilfredshet med tjenestene. Det er andre egenskaper ved kommunene som blant annet kommunens inntekter, størrelse og befolkningsstruktur som ser ut til å forklare det meste av variasjonen i tilfredshet mellom kommuner. Det er ikke tjenestene i seg selv, men konteksten disse tjenestene tilbys i, som kan forklare den interkommunale variasjonen. På individnivå finner vi at brukerne og deres nærmeste er mindre tilfredse med velferdstjenestene enn andre innbyggere. Dessuten fremstår yngre innbyggere, menn og Fremskrittspartivelgerne som mindre fornøyde enn andre. Notatet er skrevet innenfor rammen av prosjektet «Rettens Refleksive Rom», finansiert av Norges Forskningsråd. en
dc.description.abstract What explains individual attitudes towards local welfare services? In order to answer this question we focus on both individual-level and municipal-level influences. Is it individual experiences with the services themselves that forms individual attitudes, or do municipal-level resources account for municipal variation in attitudes. We test the two possible arguments using a multi-level approach in which individual attitudes is explained by individual-, and municipal variables. We find that variation in local welfare policies can not account for the variation in individual attitudes towards the services themselves. At the individual level we find that users of the services are less pleased with the welfare services. The results indicates that older people are more pleased than younger, females at bit more enthusiastic compared to men and Progress Party voters less pleased than those voting for other parties. It is also striking that many possible explanation of welfare service support fails in our empirical tests. en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher Stein Rokkan Centre for Social Studies eng
dc.relation.ispartofseries Working Paper en
dc.relation.ispartofseries 02/2011 en
dc.title Tilfredshet med kommunale velferdstjenester: Har velferdstjenestene noe å si? eng
dc.type Working paper eng
dc.subject.nsi VDP::Samfunnsvitenskap: 200 nob
dc.rights.holder Copyright Stein Rokkan Centre for Social Studies. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account