BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

The Fear of Feminization in a Literal No Man's Land: Negotiations of Masculine Identities in Ernest Hemingway's "The Sun Also Rises" and Wyndham Lewis's "The Revenge for Love"

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Hoffmann, Jan Jacob eng
dc.date.accessioned 2012-06-13T11:02:39Z
dc.date.available 2012-06-13T11:02:39Z
dc.date.issued 2012-05-14
dc.date.submitted 2012-05-14 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5843
dc.description.abstract Notions of a crisis of masculinity are recurrent in the works of Wyndham Lewis and Ernest Hemingway. This thesis studies the concept of feminization by comparing Hemingway's "The Sun Also Rises" (1927) and Lewis's "The Revenge for Love". By comparing the styles of these authors, I argue that they both embrace a gendered literary aesthetic. "Masculine style" is portrayed as objective and non-emotional, and cast against "feminine" internal literature tied to psychoanalysis. By a comparative close reading of the modes of characterization in these novels, the study argues that the construct of feminization is explicitly politicized by establishing a binary where the white male is cast as exile, against the figure of the Jew as the supreme articulation of urban effeminacy. In this dichotomy, the white protagonists retain what are perceived to be the intellectual properties of genuine manhood: creativity, free-will and individuality. Against this, the Jewish man is portrayed as inauthentic, unoriginal, passive and paradigm-bound. A series of anti-Semitic images are employed to intensify this binary. By merging aspects of gender studies and political contextualization, this study shows how masculine identity was synthesized with ideas of national allegiance, class-consciousness and ethnic determinism. en
dc.description.abstract Skildringer av en maskulin identitetskrise går igjen i verkene til Wyndham Lewis og Ernest Hemingway. Denne masteroppgaven tar for seg ideen om et feminisert samfunn ved å sammenligne Hemingways «The Sun Also Rises» (1927) med «The Revenge for Love» (1937) av Lewis. Analysen er delt inn i tre moment. Ved å sammenligne stilene til disse forfattere viser jeg hvordan begge omfavner en kjønnet estetikk. «Mannlig stil» fremstår som objektiv og følelsesløs, og blir satt opp mot den «feminine» indre litteraturen som er knyttet til psykoanalytiske metoder. Gjennom en nærlesning av karakteriseringsmetoder i disse verkene argumenterer oppgaven for at ideen om feminisering er politisert ved å knytte den til jødiske menn. Mens de «beleirede» hvite protagonistene Jake Barnes og Victor Stamp blir tildelt offerrollen og fremstår som maktløse, gjennom både fysisk og intellektuell impotenssymbolikk, fremgår det at jødiske menn har fornyet sosial og politisk makt. I denne rolleomvendingen mellom det hegemoniske og de marginaliserte støtter Hemingway og Lewis sistnevnte. Idealiserte maskuline normer som individualitet, fri vilje og handlingskraft blir knyttet til den hvite mannen i eksil, mens antisemittiske motiv blir brukt for å framstille jødiske menn som passive, feminiserte, inautentiske og parasittiske. I Lewis' roman inngår denne todelingen mellom ekte og falsk manndom i en politisk konspirasjonsteori der jøden er det fremste symbolet på urban dekadens og korrupsjon. Sidestillingen av disse bøkene viser at ideen om maskulin identitet er knyttet til spørsmål om sosial klasse, patriotisme og etnisitet. Videre viser sammenligningen at en antisemittisk diskurs ikke utelukkende kan forstås som et produkt av høyreekstremisme. Denne diskursen inngår heller som en større del av det modernistiske tankegodset. en
dc.format.extent 1276932 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso eng eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject Hemingway, Lewis, Masculinity, Gender, Anti-Semitism, Feminization, Modernism eng
dc.title The Fear of Feminization in a Literal No Man's Land: Negotiations of Masculine Identities in Ernest Hemingway's "The Sun Also Rises" and Wyndham Lewis's "The Revenge for Love" en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Engelsk en
dc.type.course ENG350 eng
dc.subject.nsi VDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040::English literature: 043 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 711124 eng
dc.type.program MAHF-ENG en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account