BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Emosjonelle og Relasjonelle Faktorers Betydning for et Lags Prestasjoner, og Treners Innvirkning på Disse

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Olaussen, Eirik Aasbø
dc.date.accessioned 2012-08-07T08:07:58Z
dc.date.available 2012-08-07T08:07:58Z
dc.date.issued 2011-11-23
dc.date.submitted 2011-11-23 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5904
dc.description.abstract This paper seeks to examine whether the field of sports psychology provides an adequate understanding of how emotional and relational factors affect team performance, and how coaches might influence these. It appears that existing literature on sports psychology covers some aspects of this knowledge. However, it seems to lack a direct focus and more coherent understanding of these phenomena. Therefore, knowledge from organizational psychology, psychology of leadership and group psychology are addressed to develop a more comprehensive understanding of how emotional and relational factors affect team performance. Psychological safety and emotional intelligence seems to be basic and important mechanisms for teams that seek to optimize their performance. Coaches should facilitate the development of these. This can be accomplished through positive modeling of desired behaviors, empathy towards others, and a continuous reflection on one's own behavior and reactions. Finally, implications for further research are discussed, and encourage focusing on long-term observational studies of the interaction between coaches and team members. en
dc.description.abstract Denne oppgaven søker å gi svar på om idrettspsykologisk kunnskap har en god og helhetlig forståelse av emosjonelle og relasjonelle faktorers påvirkning på lags prestasjoner, samt hvilken innvirkning trenere kan ha i forhold til disse. Det fremstår som at idrettspsykologisk litteratur bidrar med noe kunnskap om denne type faktorer, men den oppfattes som mangelfull i forhold til et direkte fokus og forståelse av fenomenene. Derfor trekkes kunnskap fra organisasjonspsykologi, ledelsespsykologi og gruppepsykologi inn for å gi en mer helhetlig forståelse av emosjonelle og relasjonelle faktorers betydning for lags prestasjoner. Denne kunnskapen viser at psykologisk trygghet og emosjonell intelligens er viktige og grunnleggende mekanismer for lag som ønsker å optimalisere sine prestasjoner. Trenere bør derfor søke å legge til rette for disse. Dette kan blant annet gjøres gjennom å være en positiv modell for ønsket atferd, være empatisk mot sine medmennesker, og hele tiden å ha en bevisst refleksjon rundt egen atferd og egne reaksjoner. Avslutningsvis drøftes implikasjoner for videre forskning på området, som i fremtiden bør fokusere på deltagende observasjonsstudier av samspill mellom lag og trenere over tid. en
dc.format.extent 284367 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyrights the author. All rights reserved en
dc.title Emosjonelle og Relasjonelle Faktorers Betydning for et Lags Prestasjoner, og Treners Innvirkning på Disse en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course PSYK300 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Psychology: 260 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 736102 en
dc.type.program PRPSYK en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account