BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Er det farlig å jobbe i legevakt?

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Joa, Torill Skibeli
dc.contributor.author Morken, Tone
dc.date.accessioned 2012-08-07T10:29:08Z
dc.date.available 2012-08-07T10:29:08Z
dc.date.issued 2010-04
dc.identifier.isbn 978-82-92970-27-0
dc.identifier.issn 1891‐3474
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5909
dc.description.abstract Bakgrunn: Trusler og vold mot ansatte i legevakt synes å være hyppig forekommende hendelser så vel i Norge som i andre land. Likevel virker det som få har fått opplæring i aggresjonsforebyggende tiltak. Det er ikke tidligere gjennomført studier om forekomst av trusler og vold blant sykepleiere og leger ved legevakter i Norge. Det er derfor behov for å få mer kunnskap om dette slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Metode: Studiens design er en tverrsnittsundersøkelse med bruk av et strukturert spørreskjema. 20 legevakter ble valgt gjennom et strategisk utvalg basert på størrelse og geografi. 536 sykepleiere, leger og annet personell, som hadde pasientkontakt i en undersøkelsesperiode på tre uker våren 2009, inngår i materialet. Svarprosent for undersøkelsen er 75 %. Spørreskjema ble besvart anonymt. Statistisk signifikansnivå er satt til 0.05. Studien ble godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Resultat: 77 % av respondentene hadde vært utsatt for verbal utskjelling i forbindelse med arbeid i løpet av siste 12 måneder, mens 42 % hadde vært utsatt for trusler. Videre svarte en tredel at de hadde vært utsatt for vold. Seksuell trakassering synes å være hyppig forekommende, 15 % av respondentene svarte at de har vært utsatt for slike hendelser. 73 % svarte at de ville ha nytte av kursing/trening for å forebygge trusler og vold. Likevel hadde bare 27 % fått slike tilbud. 31 % svarte at arbeidsplassen har rutiner for å forebygge trusler og vold. Konklusjon: Trusler og vold rettet mot personell synes å være hyppige hendelser ved norske legevakter. Dette gjelder både kvinner og menn, og i alle yrkesgrupper. Det er en overhyppighet av vold og seksuell trakassering rettet mot de yngste. Flere sykepleiere enn leger er utsatt for verbal utskjelling og seksuell trakassering. I mindre grad virker det å være gjennomført systematisk trening og undervisning av ansatte samt andre forebyggende tiltak for å unngå slike hendelser. en
dc.language.iso nob en
dc.publisher Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse, Uni Research en
dc.relation.ispartofseries Rapport en
dc.relation.ispartofseries Nr. 4-2010 en
dc.title Er det farlig å jobbe i legevakt? en
dc.type Research report eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700 en
dc.type.version publishedVersion eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account