BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Hvordan klimaet kan endres - en innføring

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Grønås, Sigbjørn eng
dc.date.accessioned 2012-08-07T10:58:58Z
dc.date.available 2012-08-07T10:58:58Z
dc.date.issued 2012-08-07
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5913
dc.description.abstract Denne boka handler om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringer, om hvordan klimaet kan endres, hva vi vet og hva som er usikkert. En stor del av arbeidet til FNs klimapanel IPCC omfatter dette grunnlaget, de skriver regelmessige rapporter om status for vår klimakunnskap. Hovedrapportene blir skrevet for fagfolk og krever betydelig naturvitenskapelig bakgrunnskunnskap. Det gis oppsummeringer som er litt mindre krevende, men selv disse fordrer betydelig bakgrunnskunnskap. Denne boka gir en innføring som blant annet gjør det mulig å lese IPCCs rapporter om det vitenskapelige grunnlaget. Det drives i dag klimaforskning på en rekke fagområder som ikke omfatter det vitenskapelige grunnlaget, for eksempel innen samfunnsfag og økonomi. Denne forskningen omfatter følgene av klimaendringer for liv og samfunn og spørsmål knyttet til hvordan den menneskeskapte globale oppvarmingen kan stabiliseres. Slike spørsmål blir ikke tatt opp i boka, bare det fysiske grunnlaget som må ligge i bunn for slik forskning. Boka omfatter for eksempel hva en klimaforsker innen økonomi bør kunne om hvordan klimaet kan endres av naturlige årsaker og ved menneskers påvirkning. Klimaendringer debatteres overalt i samfunnet, og etter hvert kommer mange til å arbeide med klimaspørsmål uten direkte å drive forskning. Ganske mange trenger derfor basiskunnskap om hvordan klimaet endrer seg. Situasjonen krever at det må undervises om det naturvitenskapelige grunnlaget på alle plan: i grunnskolen, den videregående skolen, høyskoler og universitet. Uten økt kunnskap vil usannheter om klima få leve fritt. Denne boka tar sikte på å gi tilstrekkelig kunnskap om klimaendringer for studenter og forskere uten naturvitenskapelig bakgrunn. Den egner seg også for folk innen naturvitenskapelige og tekniske fag som ikke har denne bakgrunnen. Det fins bøker på norsk som gir en innføring i klimakunnskap, men denne boka er grundigere og mer omfattende. Den starter enkelt og ender opp med en grundig diskusjon om hvordan klimaet kan endres og hvordan vi forstår historiske klimaendringer. Til sist presenteres dagens klimakunnskap slik IPCC uttrykker den i sin tekniske rapport fra 2007. Boka er lett å lese og krever lite bakgrunnskunnskap. Den krever imidlertid en interessert leser. Slik vil den passe for nysgjerrige elever i videregående skole. Boka er ikke direkte en lærebok, men en nyttig bok for mange studenter. Den vil blant annet egne seg for studenter som vurderer å studere klimafag. Boka kan leses i sammenheng, men hver del kan leses isolert. nob
dc.language.iso nob eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Klimaendring eng
dc.subject Global oppvarming eng
dc.title Hvordan klimaet kan endres - en innføring en
dc.type Book eng
dc.subject.nsi VDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450 eng


Files in this item

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account