BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aasmoe, Nanfrid
dc.contributor.author Andersen, Cathrine Møller
dc.contributor.author Hunskår, Steinar
dc.contributor.author Hansen, Elisabeth Holm
dc.date.accessioned 2012-08-07T11:45:00Z
dc.date.available 2012-08-07T11:45:00Z
dc.date.issued 2001-10
dc.identifier.isbn 978-82-92970-02-7
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5916
dc.description.abstract Det ble gjennomført en kartleggingsundersøkelse ved Porsgrunn legevakt om fastlegeordningen og pasienttilstrømming til legevakten i 2006. Formålet med studien var å undersøke om det var pasienter tilhørende legesentra eller pasienter tilhørende solopraktikere som hyppigst kontaktet legevakt i Porsgrunn. Det er tidligere gjort studier blant annet om legevaktsøkning fra fastleger, legevaktaktiviteter før og etter innføring av fastlegeordningen og fastlegeordningen og legevakt i Bergen. Resultatet av studien viser ingen signifikante forskjeller i tilstrømming til legevakt for pasienter tilknyttet leger på legesentra kontra pasienter tilknyttet leger som driver solopraksis i Porsgrunn kommune. Studien viser derimot signifikante forskjeller i pasienttilstrømming til legevakt mellom hver enkelt lege, også innenfor samme legekontor. Det var ingen signifikante forskjeller i henvendelser til legevakten mellom kvinnelige og mannlige leger, eller rater fordelt etter listelengde. en
dc.language.iso nob en
dc.publisher Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Unifob helse en
dc.title Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 en
dc.type Research report eng
dc.subject.nsi VDP::Medical disciplines: 700 en
dc.type.version publishedVersion eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account