BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Den frie presse i eit ufritt Noreg: Korleis dekkja Friheten og Bulletinen jødedeportasjonen, kyrkjesaka og

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skilbrei, Bente Senneset
dc.date.accessioned 2012-08-08T11:44:26Z
dc.date.available 2012-08-08T11:44:26Z
dc.date.issued 2012-06-01
dc.date.submitted 2012-06-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5925
dc.description.abstract Hausten 1940 forbydde Nasjonal Samling og tyskarane nordmenn å lytte til radio. Alle dei norske media vart anten forbydd eller satt under nazistisk leiing. Som fylgjer av dette ga norske motstandsarbeidarar ut illegale aviser kor dei mellom anna kjeldene var illegale radiosendingar frå land som England og Russland. På denne måten fekk lesarane likevel den informasjonen dei trong i form av nyhende, lyrikk, varslar om angivarar og mykje anna. Motstandsrørsla fekk mobilisert lesarane gjennom avisene sine konkrete kampbod og parolar. I denne avhandlinga ser eg nærmare inn på to illegale aviser frå den tyske okkupasjonen frå 1940-1945. Friheten og Bulletinen var viktige aviser, både i opplag og mobilisering. Korleis desse avisene mobiliserte og korleis dei formidla det dei skreiv er hovudrammene for analysen. en
dc.description.abstract In the autumn of 1940 Nasjonal Samling and the germans prohibited norwegians from listening to the radio. As follows from this, the Norwegian resistance workers illegal newspapers where they among other sources were illegal radio broadcast from countries like England and Russia. In this way, readers still got the information they needed in the form of news, poetry, alerts of whistleblowers and much more. Resistance Movement were mobilized readers through the newspapers and their concrete slogans. In this thesis I look further into two illegal newspapers from the German occupation from 1940-1945. Friheten and Bulletin were important newspapers, both in storage and mobilization. How these papers mobilized and how they convey what they wrote is the main framework for this analysis. en
dc.format.extent 570128 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.title Den frie presse i eit ufritt Noreg: Korleis dekkja Friheten og Bulletinen jødedeportasjonen, kyrkjesaka og en
dc.type Master thesis en
dc.type.degree Master en
dc.type.course MEVI350 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Media science and journalism: 310 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 735116 en
dc.type.program MASV-MEVI en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account