BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Lipider og fettsyrekomposisjon i isbjørn (Ursus maritimus) - Stratifisering og laktering

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Berntsen, Jannicke Alling eng
dc.date.accessioned 2012-08-13T11:04:28Z
dc.date.available 2012-08-13T11:04:28Z
dc.date.issued 2008-06-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5952
dc.description.abstract På Kjemisk Institutt ved Universitetet i Bergen blir det forsket på marine fettsyrer og jeg har vært med på å analysere fettvev fra levende isbjørn (Ursus maritimus). Materialet mottok jeg fra Norsk Polarinstitutt, i form av 49 frosne biopsiprøver. Av disse var noen lakterende og hadde derfor nylig vært gjennom en fasteperiode. Hvert individs biopsiprøve ble fordelt i dybden på flere paralleller. Dette for å vurdere om komposisjonen varierte med vevets dybde i dyret. I tillegg så jeg etter forskjeller mellom de lakterende og ikke-lakterende binnene for å finne ut hvor mye fasten og ammingen hadde å si for sammensetningen av vevet, og hvilke fettsyrer som i så fall ble mest rammet. Total lipidmengde skulle også bestemmes for noen av prøvene. Jeg brukte GC-FID (HP 5890) på fettsyrenes respektive metylestere. Til den multivariate databehandlingen benyttet jeg programmet Sirius, med fokus på prinsipalkomponentanalyse. Resultatene viste klare tegn på en stratifisering i vevet, med en-umettede fettsyrer som dominerte i det indre dybdelaget. Jeg fikk også påvist tydelige forskjeller mellom lakterende og ikke-lakterende binner, hvorav to n-3-syrer dominerte fullstendig hos de ikke-lakterende binnene. Her kom det også fram individuelle forskjeller i dybdekomposisjonen, men den lakterende faktoren overdøvet til dels stratifiseringen når prøvene ble studert som en gruppe. Den kvantitative bestemmelsen av total lipidmengde hos henholdsvis lakterende og ikkelakterende binner, viste at sistnevnte hadde signifikant høyere mengde lipider. no
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen en
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Lipider og fettsyrekomposisjon i isbjørn (Ursus maritimus) - Stratifisering og laktering no
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i kjemi nob
dc.type.course KJORG eng
dc.subject.nsi VDP::Mathematics and natural science: 400::Chemistry: 440::Organic chemistry: 441 eng
dc.date.semester Vår 2008 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 759906 eng
dc.type.program MAMN-KJORG eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account