BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Den femte Bølgen? En komparativ studie av den arabiske våren og demokratibølger

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Steudel, Kaspar Tjeldflaat
dc.date.accessioned 2012-08-28T08:36:28Z
dc.date.available 2012-08-28T08:36:28Z
dc.date.issued 2012-06-07
dc.date.submitted 2012-06-07 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/5973
dc.description.abstract I denne oppgaven har målet vært å forsøke og forklare hvorfor fenomen som den arabiske våren oppstår igjennom et strukturelt perspektiv. Oppgavens problemstilling er hvilke strukturelle faktorer forklarer transisjonsbølger? Fenomenet den arabiske våren sammenlignes med, er demokratibølger. For å kunne gjøre dette bygger det teoretiske rammeverket på det tidels kontroversielle transitologi paradigmet, og sammenligner med utgangspunkt i transisjonsbegrepet. Ved å inkorporere transisjon i bølgebegrepet blir begrepet transisjonsbølger konstruert. Oppgaven har en kvantitativ tilnærming, og sammenligner den arabiske våren, med den tredje- og fjerde demokratibølgen, ved å studere resultatene av tre logistiske tverrsnittsanalyser. Resultatet av analysene viser at bølgebegrepet er ytterst komplekst og kontekstsensitivt, hvor forskjellige strukturelle faktorer, har en effekt innenfor forskjellige bølger. Oppgaven viser også at det er behov for flere komparative studier på bølger, samtidig som det strukturelle perspektivet ikke gir en tilfredsstillende forklaring på fenomenet. Studiet viser også at det eksisterer forskjeller mellom hvilke mekanismer som fungerer under konsolideringen av demokratiske institusjoner og hvilke som fungerer under transisjon. en
dc.format.extent 1649340 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob en
dc.publisher The University of Bergen en
dc.subject den arabiske våren en
dc.subject transisjon en
dc.subject demokratibølger en
dc.subject logistisk regresjon en
dc.title Den femte Bølgen? En komparativ studie av den arabiske våren og demokratibølger en
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Sammenliknende politikk en
dc.type.course SAMPOL350 en
dc.subject.nsi VDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240::Comparative politics: 241 en
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 731114 en
dc.type.program MASV-SAPO en


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account