BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Forholdene for dokumentaren på TV 2 - om mediepolitiske mål og kommersiell allmennkringkasting

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Sørensen, Karen Sofie eng
dc.date.accessioned 2012-09-17T11:28:03Z
dc.date.available 2012-09-17T11:28:03Z
dc.date.issued 2011-09-01
dc.date.submitted 2011-09-01 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6007
dc.description.abstract Denne oppgaven tar for seg forholdene for dokumentaren på den kommersielle allmennkringkasteren TV 2. Oppgaven ser på de mediepolitiske målene med allmennkringkastingen og viser til at dokumentar er en viktig type programinnhold for en kanal som skal utføre et samfunnsoppdrag. Etter å ha produsert dokumentarprogrammer internt under Dokument 2-vignetten helt siden oppstarten i 1992, la TV 2 ned den interne dokumentarredaksjonen i slutten av 2009. Kanalen kjøper fortsatt inn dokumentarfilmer og -serier av uavhengige produsenter, men produsentene er i stor grad avhengige av statlige støtteordninger og egeninnsats for å finansiere produksjonene. I den nye avtalen mellom TV 2 og staten er det ikke spesifisert at kanalen må sende dokumentarprogram, og denne oppgaven ser på om dokumentarsjangeren sin eksistens er utsatt på en kanal som kutter i budsjetter og der eiere krever profitt. Gjennom informantintervjuer belyses og diskuteres dagens forhold for dokumentaren, hvordan den finansieres, og om de mediepolitiske intensjonene er endret de siste årene. Oppgaven ser også på forholdene for den uavhengige dokumentarbransjen og hva slags dokumentarer som blir kjøpt inn av TV 2 - og om en endring i hva slags typer dokumentar som produseres kan ha innvirkning på den reelle funksjonen programmene kan ha i samfunnet. eng
dc.format.extent 530368 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Dokumentar eng
dc.subject Dokument 2 eng
dc.subject TV 2 eng
dc.subject Allmennkringkasting eng
dc.subject Mediepolitikk eng
dc.subject Kulturpolitikk eng
dc.title Forholdene for dokumentaren på TV 2 - om mediepolitiske mål og kommersiell allmennkringkasting eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master en
dc.type.course MEVI350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 735116 eng
dc.type.program MASV-MEVI eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account