BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Bibliotek i et multikulturelt samfunn. En studie av bibliotekets institusjonelle rolle fra et kulturvitenskapelig perspektiv

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aune, Karianne Joelsen eng
dc.date.accessioned 2012-09-24T08:18:30Z
dc.date.available 2012-09-24T08:18:30Z
dc.date.issued 2012-05-15
dc.date.submitted 2012-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6027
dc.description.abstract Bibliotekets oppgaver endrer seg med tiden i tråd med både det globale og lokale samfunnet. Oppgaven ser på hvordan bibliotekets fysiske form og offentlige rolle henger sammen. Gjennom intervju og observasjon har målet vært å synliggjøre det komplekse og heterogene ved biblioteket og se på hva det har å si for vår oppfattelse av biblioteket som offentlig institusjon i et multikulturelt samfunn. eng
dc.format.extent 1209969 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Bibliotek eng
dc.subject Multikulturell eng
dc.subject Multikulturelt samfunn eng
dc.subject Offentlig rom eng
dc.subject Møteplass eng
dc.subject Integrasjon eng
dc.title Bibliotek i et multikulturelt samfunn. En studie av bibliotekets institusjonelle rolle fra et kulturvitenskapelig perspektiv eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Kulturvitenskap nob
dc.type.course KUVI350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 713412 eng
dc.type.program MAHF-KUVI eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account