BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

«Fiskebein gjør seg best i bakken». Ei analyse av representasjonen av det nasjonale i reklamar kring dei fire internasjonale vinteridrettsarrangementa arrangert i Noreg mellom 1982 og 2011

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Rasmussen, Ann Karene eng
dc.date.accessioned 2012-09-25T08:41:29Z
dc.date.available 2012-09-25T08:41:29Z
dc.date.issued 2012-06-01 eng
dc.date.submitted 2012-06-01 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6037
dc.description.abstract Dette prosjektet undersøker korleis det nasjonale blir representert i reklamar kring dei fire siste internasjonale idrettsarrangementa arrangert i Noreg. Eg tar føre meg Ski-VM i Oslo i 1982, OL på Lillehammer i 1994, Ski-VM i Trondheim i 1997 og Ski-VM i Oslo i 2011, og undersøker korleis denne representasjonen endrar seg i løpet av denne perioden. Dette blir gjort ved å analysere bruk av nasjonale symbol og nasjonale representasjonar i reklamane. Analysen viser at det nasjonale er mangfaldig, men samstundes snevert. Det er dynamisk og utviklar seg til å i større grad bli mangefasettert utover i perioden. Samstundes blir det meir internt og vanskelegare tilgjengeleg for dei som står utanfor det nasjonale fellesskapet. eng
dc.format.extent 3061108 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nno eng
dc.publisher University of Bergen eng
dc.title «Fiskebein gjør seg best i bakken». Ei analyse av representasjonen av det nasjonale i reklamar kring dei fire internasjonale vinteridrettsarrangementa arrangert i Noreg mellom 1982 og 2011 eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master nob
dc.type.course MEVI350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 735116 eng
dc.type.program MASV-MEVI eng
dc.rights.holder Copyright the author. All rights reserved


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account