BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Nærvær i fravær - materiell kommunikasjon om og med Johannes Paul II i Roma

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Skjoldli, Jane
dc.date.accessioned 2012-09-26T08:35:14Z
dc.date.available 2012-09-26T08:35:14Z
dc.date.issued 2012-05-15
dc.date.submitted 2012-05-15 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6042
dc.description.abstract 1. mai 2011 ble pave Johannes Paul II (JP2) saligkåret av sin etterfølger Benedikt XVI. Denne erklæringen innebar at han fikk offisiell status som salig, en emisk kategori som her analyseres som en form for 'kulturelt postulerte overmenneskelige agenter' Religiøs kommunikasjon med JP2 etter hans død og påfølgende saligkåring ser ikke ut til å ha vakt interesse blant religionsforskere, en mangel på interesse som ser ut til å strekke seg til samtidig religiøs kommunikasjon som involverer katolske helgener, relikvier, skulpturer og bilder. Angående materielle gjenstander som relikvier, skulpturer og bilder, er begrepet 'nærvær' ofte blitt brukt til å forklare deres sentrale plass i religiøs materiell kultur. 'Nærvær' i denne oppgaven forstås som 'opplevd nærvær', altså opplevelse av nærvær som følge av tolkninger av sanseinntrykk. Basert på antakelsen at nærværsopplevelser er viktig i kommunikasjon med overmenneskelige agenter, inkludert JP2, trekker jeg frem teoretiske perspektiver fra religionsvitenskap på den ene siden, og innsamlet materiale fra to måneders feltarbeid på den andre. Jeg foreslår en overordnet analytisk kategori, 'materielle nærværsformidlere', for gjenstander som relikvier, skulpturer og bilder. Plassering av materielle nærværsformidlere i religiøse rom kan bidra til å gjøre dem hellige, og er en måte å legge til rette for religiøse kommunikasjon med JP2, ved å kommunisere om ham. Jeg argumenterer for at, på stedene jeg har analysert: (1) angående nærværsformidling, ser det ikke ut til at alle relikvier formidler nærvær på likt nivå, noe som står i motsetning til noen forskeres antagelser; (2) ulikheter mellom relikvier som nærværsformidlere kan påvirke besøkendes religiøse adferd; (3) skulpturer og bilder som i tilstrekkelig grad møter postulerte kriterier for positiv resepsjon, kan bli akseptert som nærværsformidlere, og kan tas i bruk som kommunikasjonsmidler med JP2; (4) besøkende til JP2s grav og kultstasjoner kan bruke materielle kommunikasjonsmidler for å formidle sitt eget nærvær etter at de har forlatt stedet. Analyse av slike gjenstander kan gi innsikt i hvilke forestillinger de besøkende har om JP2 som overmenneskelig agent. eng
dc.format.extent 3777300 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.subject Pave Johannes Paul II
dc.subject Paver
dc.subject Supranormale vesener
dc.subject Materiell kultur
dc.subject Visuell kultur
dc.subject Ikoner
dc.subject Katolisisme
dc.subject Kristendom
dc.title Nærvær i fravær - materiell kommunikasjon om og med Johannes Paul II i Roma eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Religionsvitenskap en
dc.type.course RELV350 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad en
dc.subject.nus 714999 en
dc.type.program MAHF-RELV eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account