BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Gasslekkasjar i Marine miljø

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Aase, Stig Andre eng
dc.date.accessioned 2012-09-27T12:53:36Z
dc.date.available 2012-09-27T12:53:36Z
dc.date.issued 2012-06-19
dc.date.submitted 2012-06-19 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6052
dc.description.abstract I denne masteroppgåva studerast fluidstrøymingar gjennom marine sediment, og målet er å vurdere om ein enkel matematisk modell klarar å beskrive og bevare karakteristiske trekk for prosessen. Denne drøftinga vil baserast på samanlikning med dei få reelle data vi har til rådigheit. I denne samanhengen er det valt å ta utgangspunkt i Nyeggaregionen i Norskehavet, der den store tettleiken av krater på havbotnen ("pockmarks") vitnar om mykje vertikal fluidrørsle. Det vil i denne oppgåva også bli gjeve ei innføring i den Genetiske Algoritme, Monte Carlo-metodar og parallellisering av Matlab-kodar, som alle er sentrale verkty nytta for å svare på den gjeldande problemstillinga. eng
dc.format.extent 7319340 bytes en
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso nno eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Gasslekkasjar i Marine miljø eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master i Anvendt og beregningsorientert matematikk nob
dc.type.course MAB399 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 753109 eng
dc.type.program MAMN-MAB eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account