BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

En rekonstruksjon av variasjoner i breutbredelse gjennom holosen på Svartfjelljøkelen, Bergsfjordhalvøya. En studie basert på proglasiale innsjøsedimenter og kvartærgeologisk kartlegging

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account