BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Eksportbedrifter og lønn

Bergen Open Research Archive

Show simple item record

dc.contributor.author Netteland, Håvard eng
dc.date.accessioned 2012-10-22T05:47:26Z
dc.date.available 2012-10-22T05:47:26Z
dc.date.issued 2012-06-14
dc.date.submitted 2012-06-14 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/1956/6136
dc.description.abstract Det sentrale spørsmålet i denne oppgaven er om det, for like arbeidere, er en lønnspremie knyttet til eksportvirksomhet, og hva som eventuelt kan forklare en slik sammenheng. Denne problemstillingen tar utgangspunkt i funn som viser at gjennomsnittslønnen i eksportbedrifter er betraktelig høyere enn den tilsvarende lønnen i de ikke-eksporterende bedrifter. Jeg viser at eksportbedrifter har en rekke kjennetegn, utenom eksportvirksomheten, som kan forklare denne lønnspremien. Meta-analysen av den empiriske litteraturen understreker at kjennetegn som mer kapital per arbeider og en høyere kvalifisert arbeidsstyrke er sentrale årsaker til lønnpremien i eksportbedriftene. Artikler som kontrollerer for kapital per arbeider, eller benytter seg av et employer-employee matched dataset", finner lavere lønnspremier enn artikler som ikke gjør dette. Meta-analysen avslører også at eksportlønnspremiene funnet for vestlige i-land er lavere enn tilsvarende lønnspremier funnet for resten av verden. Selv artikler som benytter seg av de mest detaljerte datasettene, og sammenligner enkeltarbeidere, finner en statistisk signifikant eksportlønnspremie. Denne lønnspremien forklarer jeg ut i fra anerkjente teorier som teorien om kompenserende lønnsforskjeller, effektivitetslønn, kollektive forhandlinger og rent-sharing". eng
dc.format.extent 1054231 bytes eng
dc.format.mimetype application/pdf eng
dc.language.iso nob eng
dc.publisher The University of Bergen eng
dc.rights Copyright the author. All rights reserved eng
dc.title Eksportbedrifter og lønn eng
dc.type Master thesis eng
dc.type.degree Master eng
dc.type.course ECON390 eng
dc.subject.archivecode Mastergrad eng
dc.subject.nus 734103 eng
dc.type.program MASV-SØK eng


Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search BORA


Browse

My Account