BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Aksjeloven § 3-8 - avtalevilkåret og avtaletyper, herunder om anvendelsen på erverv av egne aksjer, utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse

Bergen Open Research Archive

Files in this item

 

This item appears in the following Collection(s)

Search BORA


Browse

My Account