Now showing items 1290-1294 of 1294

 • Ørkenpatruljen Transjordan og beduinene 

  Hollekim, Odd Joachim (The University of Bergen, 2009-05-14)
  Etter opprettelsen av staten Transjordan som et britisk mandatsområde i 1921 ble det sett på som nødvendig å underlegge beduinstammene i landet statlig autoritet. Oppgaven tar for seg hvordan britene og herskeren av den ...
 • Øydegarden på Hellaug - ein arkeologisk studie av eit øydegardsanlegg i Etne kommune, Hordaland 

  Nesset, Therese (The University of Bergen, 2013-07-04)
  Denne masteroppgåva presenterer ein arkeologisk studie av ein øydegard i ein fjelldal kalla Hellaug, i Etne kommune i Hordaland. Hovudemna i oppgåva er knytt til etableringa, bruken og øydelegginga av garden. Sidan 1930-talet ...
 • Þrunginn Móði: Studier i den norrøne tordengudens ambivalens 

  Storesund, Eirik Hansen (The University of Bergen, 2013-05-15)
  Masteravhandlingen «Þrunginn Móði: Studier i den norrøne tordengudens ambivalens», er et forsøk på å utforske forskningshistorien rundt Tor. I denne sammenheng søker jeg å kaste kritisk lys over dominerende holdninger og ...
 • ἀλλὰ … γὰρ … τῷ: another note on Pindar, Nemean 7.30–35 

  Sandin, Pär (Dahlia Books, 2004)
  Read, with Mezger and Hóman, ἀλλὰ κοινὸν γὰρ ἔρχεται κῦμ’ Ἀΐδα, ... τιμὰ δὲ γίνεται ... τεθνακότων βοαθόων· τῷ ... μόλεν: "common to all comes the wave of death, ... honour befalls those [who have] died in valiant succour: ...
 • περὶ ὕψους 4.4, 9.10-11 

  Sandin, Pär (Eranos, 1996)
  In περὶ ὕψους 4.4, Immisch’s emendation οὐδὲν οὕτως . . . ὡς <τὸ> ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰταμόν is correct. Τhe interjection Ἡράκλεις alludes to the fable of Heracles and the daughters of Thespius (Paus. 9.26.6–7, etc.). In ...