Now showing items 1-1 of 1

  • Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge 

    Aas, Mikkel Hovden (The University of Bergen, 2007)
    For mange land bar politikken på 1980-tallet preg av et skifte i økonomisk tenkning og den nye økonomiske politikken kan vi karakterisere som markedsliberalistisk. I Storbritannia og USA ble Margaret Thatcher og Ronald ...
    Master thesis