Now showing items 1-1 of 1

  • Bestemt form entall hankjønn 

    Kristoffersen, Gjert (Novus, 2007)
    Artikkelen er en optimalitetsteoretisk analyse av forskjellene i realisasjon av suffikset tittelen på artikkelen refererer til i tre ulike varieteter av norsk. Forskjellene mellom de tre varietetetene beskrives gjennom ...
    Chapter