BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Browsing Faculty of Humanities by Subject "Genus"

Bergen Open Research Archive

Browsing Faculty of Humanities by Subject "Genus"

Sort by: Order: Results:

  • Breien, Astrid Storm Hammerstad (Master thesis, The University of Bergen, 2005)
    This thesis reports on two picture-word interference experiments where I investigate the processes involved in selection of grammatical gender in Norwegian Noun Phrase production. The respondents, consisting of subjects with ...
  • Ragnhildstveit, Silje Karin (Master thesis, The University of Bergen, 2009-11-20)
    Denne studien undersøker om genustildeling i norsk mellomspråk påvirkes av innlærernes morsmål. For å kunne påvise morsmålstransfer brukes Jarvis' metode (2000) som går ut på å sammenligne mellomspråket til innlærergrupper ...
  • Halse, Gro (Master thesis, The University of Bergen, 2004)
    Genus i norsk har vorte sett på som meir eller mindre arbitrært. Trosterud (2001) går ut frå at norsk har systematisk genustilordning, og presenterer eit regelsett beståande av semantiske, morfologiske og fonologiske ...

Search BORA


Browse

My Account