Now showing items 1-1 of 1

  • Genustilordning i nynorsk: Ei datamaskinell etterprøving 

    Halse, Gro (The University of Bergen, 2004)
    Genus i norsk har vorte sett på som meir eller mindre arbitrært. Trosterud (2001) går ut frå at norsk har systematisk genustilordning, og presenterer eit regelsett beståande av semantiske, morfologiske og fonologiske ...
    Master thesis