Now showing items 1-1 of 1

  • Et feminisert norskfag? 

    Hammerseth, Jan Arve Kittang (The University of Bergen, 2009-05-15)
    Emne og problemstilling I masteroppgaven "Et feminisert norskfag? Lesing, tekstkultur og kjønn" ser jeg nærmere på kjønnsforskjeller i skolen, der fokus ligger på å belyse hvordan og hvorfor gutter skårer dårligere enn ...
    Master thesis