Now showing items 1-1 of 1

  • Genustildeling og morsmålstransfer i norsk mellomspråk. En korpusbasert studie 

    Ragnhildstveit, Silje Karin (The University of Bergen, 2009-11-20)
    Denne studien undersøker om genustildeling i norsk mellomspråk påvirkes av innlærernes morsmål. For å kunne påvise morsmålstransfer brukes Jarvis' metode (2000) som går ut på å sammenligne mellomspråket til innlærergrupper ...
    Master thesis