BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

History

Bergen Open Research Archive

History

 

Recent Submissions

 • Monsen, Torstein (Master thesis, The University of Bergen, 2013-05-15)
  I denne oppgaven har jeg kartlagt standpunkter til reservasjonsretten blant norske partier fra 1992 og fram til i dag. Oppgaven har vist at de fleste partiene har hatt skiftende standpunkter til reservasjonsretten og ...
 • York, Eyvind Urkedal; Solli, Arne; Dyrvik, Ståle (Research report, Luster Sogelag, 2012-06-20)
  Denne fagrapporten presenterer den spennande, interessante historia om husmannsvesenet og den store lokalhistoriske innsats og interesse for temaet, og forskinga om husmenn. Men mest av alt avdekkjer den kva vi ikkje ...
 • Rindedal, Catrine (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-21)
  Tema for dette masterprosjektet er fremveksten av Fremskrittspartiets innvandringskritiske politikk, hovedsakelig fra 1973 til 1987. Anders Lange stiftet partiet i 1973, og det var i 1987 at partiet for alvor politiserte ...
 • Kristensen, Didrik L (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-19)
  I 1967 vant Israel en knusende seier mot sine arabiske naboland i Seksdagerskrigen. Dette resulterte i at store nye landområder kom under israelsk kontroll, områder som mange israelere så på som en naturlig del av det ...
 • Helland, Andreas (Master thesis, The University of Bergen, 2013-11-20)
  I denne oppgaven undersøkes den norske befolkningsgruppen i Seattle i 1930. Året1930 markerer slutten på den enorme utvandringen fra Norge der over 850 000 nordmenn emigrerte til USA i løpet av drøye 100 år. Mye er skrevet ...