Now showing items 1-791 of 791

  Subject
  1100-tallet [2]
  1200-tallet [1]
  1300-tallet [1]
  1700-tallet [1]
  1800-tallet [5]
  1814 [4]
  1850-1900 [1]
  1862 [1]
  1900-tallet [4]
  1905-1930 [1]
  1960-tallet [1]
  2. verdenskrig [1]
  Abdullah [1]
  academic selection [1]
  Aden Trade Union Congress [1]
  Administrasjon [1]
  Aeminium [1]
  Afrikanisme [1]
  Agder [1]
  Agricultural legislation [1]
  Akaba [1]
  Aksum [1]
  al-Ghazālī [1]
  al-Māwardī [1]
  Alaska [1]
  Albania [1]
  Algerie [1]
  alkoholmisbruk [1]
  Aluminium [1]
  Ambassade [1]
  American Civil War [1]
  Andre verdenskrig [1]
  andre verdenskrig [1]
  Antikk [1]
  antikk [1]
  Antikken [7]
  Antiquity [1]
  Antirasisme [1]
  Antivivisectionism [1]
  Arbeidarpartiet [1]
  Arbeider [1]
  Arbeiderbevegelsen [1]
  Arbeidsbegrepet [1]
  Arbeidsimmigranter [1]
  Arbeidslinjen [1]
  Arbeidsliv [2]
  Arbeidslivslovutvalget [1]
  Arbeidslivspolitikk [1]
  Arbeidslivsutvalget [1]
  arbeidsmigrant [1]
  Arbeidsmiljøloven [1]
  Arbeidsskoleloven [1]
  Arbeidsskolen [1]
  Argentina [1]
  Aristokrati [1]
  Armenia [1]
  Army [1]
  arvefølgjelov [1]
  Athen [1]
  athen [1]
  Attføringsmeldingen [1]
  ATUC [1]
  Augustus [1]
  Austvik, Agnar [1]
  Avi Shlaim [1]
  Aviser [1]
  Ålesund [1]
  Åpne Dører [1]
  åpne høringer [1]
  Ballard [1]
  Bankkrav [1]
  Barn [2]
  barn [1]
  Barndom [1]
  barndomshistorie [1]
  barnehjem [1]
  Barneoppdragelse [1]
  Barnepsykiatri [1]
  Barnepsykologi [1]
  Barnetrygd [1]
  Baskerland [1]
  Beduin [1]
  Beduiner [1]
  Begrep [1]
  Begrepsanalyse [1]
  Behandling [1]
  Beirut [1]
  Belønning av moderskapet [1]
  Benny Morris [1]
  Bergen [5]
  Bergen havn [1]
  Bergenhus stiftamt [1]
  biografi [1]
  biskop Thomas [1]
  Biskoper [1]
  Bistand [2]
  Bistandspolitikk [1]
  Blaker [1]
  Bolsjevismen [1]
  Bondeelite [1]
  bondelensmenn [1]
  Bondeopprør [1]
  Bondevik [1]
  Bonn [1]
  borgarar [1]
  borgerskap [1]
  Borstal [1]
  Bosetning [1]
  bosettinger [1]
  bosettingspolitikk [1]
  Bosnia & Hercegovina [1]
  brennevin [1]
  brev [1]
  Britannia [1]
  Britisk politikk [1]
  Bruno of Segni [1]
  Business history [1]
  Byggevirksomhet [1]
  Byråkrati [2]
  Bødal [1]
  Bøhmen [1]
  Bønder [1]
  Cairo [1]
  Caligula [1]
  Cambridge [1]
  Campaign [1]
  Canada [1]
  Cato [1]
  Chemical weapons [1]
  Children [1]
  Christianity [1]
  Civil rights movement [1]
  civil society [1]
  Civitas [1]
  Classical period [1]
  Claudius [1]
  Cobden treaty [1]
  Collective action [1]
  Collegia [1]
  Columella [1]
  Conimbriga [1]
  Connectivity [1]
  constitution [1]
  Conventus [1]
  coolie [1]
  Copts [1]
  Coupland [1]
  Cuba-saken [1]
  cultural diplomacy [1]
  Cæsar [1]
  Dagskatten [1]
  Danmark [1]
  DDR [1]
  De forente arabiske emirater [1]
  Demokrati [1]
  Den kalde krigen [1]
  Den norsk-sovjetiske fiskerikommisjon [1]
  Den norske legion [1]
  Den romerske republikken [1]
  Den store nordiske krig [1]
  Deregulering [1]
  Det andre korstog [1]
  Det Bergenske Dampskibsselskab [1]
  Det første korstog [1]
  Det nordiske skatteparadisprosjektet [1]
  Det norske kontor [1]
  Det nye arbeidslivet [1]
  Det Oversjøiske Compagnie [1]
  Det Oversjøiske Kompagni Christian B. Lorentzen [1]
  Det Oversøiske Compagnie [1]
  Det romerske imperiet [1]
  Det tredje korstog [1]
  Det østindiske handelskompaniet [1]
  Det østindiske kompaniet [1]
  digesta [1]
  Diplomati [1]
  diplomati [1]
  direkteinvesteringer [1]
  Direktoratspolitikk [1]
  dirigent [1]
  Diskurs [1]
  divinasjon [1]
  divination [1]
  Divisjon Wiking [1]
  Dokumentasjonssenter [1]
  Domstol [1]
  DRG [1]
  Dutch Harbor [1]
  Early Historic period [1]
  Education [2]
  EF [1]
  Egypt [2]
  Eierskapspolitikk [1]
  Einar Bjørnson [1]
  Ekteskap [1]
  Elias Kjær [1]
  elite [1]
  Embedsverk [1]
  Enevoldstid [1]
  England [2]
  Epidemier [1]
  Espen Schaanning [1]
  ETA [1]
  Ethics [1]
  Etterkrigstid [1]
  Etterkrigstiden [1]
  EU [1]
  EUs tredje postdirektiv [1]
  Exchange [1]
  EØS-avtalen [1]
  Fabrikk [1]
  Faisal [1]
  Falsen [1]
  familie [1]
  Familiestønad [1]
  Fatalisme [1]
  FDI [2]
  Festival [1]
  festning [1]
  filantropi [1]
  Finansdepartementet [1]
  Finland [1]
  First crusade [1]
  Fishery [1]
  fiske [1]
  Fiskeoppdrett [1]
  Fiskerier [1]
  Fiskeriforvalting [1]
  fiskerinæring [1]
  Fiskeripolitikk [1]
  Fiskerispørsmål i EØS-forhandlingane [1]
  Fiskeriutvalet [1]
  fjellfører [1]
  FN [2]
  Folgefonna [1]
  folkeforsamling [1]
  Folkemord [1]
  Folkevalgte [1]
  foreiningar [1]
  foreninger [1]
  forfølgelse [1]
  Forsvaret [1]
  Forsvarsdepartementet [1]
  Forteljing [1]
  Forvaltning [1]
  fotball [1]
  Fotografi [1]
  Fotosamling [1]
  Foucault, Michel [1]
  Framstegspartiet [1]
  Frankrike [1]
  Fredrik 6 [1]
  Fredrik IV [1]
  Fredrik VI [1]
  Fredrikstad [1]
  Fredriksten [1]
  fredstradisjon [1]
  Fremskrittspartiet [1]
  friluftsliv [1]
  frittstående selskap [1]
  Frontkjemperne [1]
  Fronttjeneste [1]
  FrP [1]
  Funksjonær [1]
  Første verdenskrig [1]
  gender [1]
  Generalkonsul Lorentzen [1]
  Gerhardsen [1]
  Gildas [1]
  Gjenforening [1]
  Gjødsel [1]
  gladiatorer [1]
  Glomdalsmuseet [1]
  Glubb [1]
  Grensepolitikk [1]
  Grenser [1]
  Grini kvinnehjem [1]
  Gypsies [1]
  Hamas [1]
  Hammarskjöld, Dag [1]
  handel [1]
  Handelskontoret [1]
  handelsselskap [1]
  Hansaforbundet [1]
  Hanseatar [1]
  Harlow [1]
  Havrett Nordaustarktisk torsk [1]
  Håkon Håkonsson [1]
  Hegemoni [1]
  Heidendom [1]
  Hellenisering [1]
  Helseopplysning [1]
  Helsepolitikk [1]
  Helsevesen [1]
  Hermeneutics [1]
  Hijaz [1]
  Hippie [1]
  Historie [6]
  Historiebruk [1]
  historiebruk [2]
  historiedidaktikk [1]
  historieformidling [1]
  historiemedvit [1]
  Historiografi [7]
  Historiography [1]
  History [1]
  Holy lance [1]
  Hordaland [1]
  Hovedstad [1]
  hungersnøden [1]
  Hus [1]
  husitt [1]
  Husmann [1]
  Husmannskontrakt [1]
  Husmannsplasser [1]
  Husmannssenter [1]
  Husmannsvesen [1]
  Hvalfangst [1]
  Hvidhoved, Nils [1]
  hær [1]
  Hærfører [1]
  Høyanger [1]
  Høyesterett [1]
  Høymiddelalder [1]
  IA [1]
  IA-avtalen [1]
  Ibn Khaldūn [1]
  Ibn Taghrībirdī [1]
  Ibn Taymīya [1]
  ICJ [1]
  Identitet [1]
  Identity [1]
  ideologi [1]
  Ilan Pappé [1]
  Immigranter [1]
  Imperialisme [1]
  Imperier [1]
  India [1]
  Indian Ocean [1]
  Indre Sogn [1]
  Industristad [1]
  Inkluderende arbeidsliv [1]
  Innvandring [2]
  Integrert Strategisk Ledelse [1]
  Intensjonsavtale [1]
  intermarriages [1]
  Internett [1]
  Internt fiskeriutval [1]
  Investiture Contest [1]
  Irak [2]
  Iran [1]
  Iran-Iraq war [1]
  Iraq [1]
  Irland [1]
  ISF [1]
  Islam [2]
  Islamism [1]
  islamofobi [1]
  Island [1]
  Israel [1]
  Istanbul [1]
  Jemen [1]
  Jens Chr. Hauge [1]
  Jordan [3]
  Jordbruk [3]
  Jordeiendom [1]
  jødar [1]
  Jødeparagrafen [1]
  Jødesaka [1]
  Kalif [1]
  Kapitalflukt [1]
  Katolikk [1]
  Katolske kirke [1]
  Kemner [1]
  Kielfreden [1]
  King Crab [1]
  Kinoloven [1]
  Kirkelige forordninger [1]
  Kjønn [2]
  Klasseskilje [1]
  klassisisme [1]
  klassisk republikanisme [1]
  Klassisk tid [1]
  klaver [1]
  Kodiak [1]
  Kommagene [1]
  Kommune [1]
  kommunisme [1]
  Komparasjon [1]
  komponist [1]
  komposisjon [1]
  Konflikt [1]
  Konge [1]
  kongefellesskapet [1]
  Kongelig [1]
  Kongemakt [2]
  kongesaga [1]
  Kongsvinger [1]
  konsesjonsrunder [1]
  konsesjonstildelinger [1]
  Konstantinopel [1]
  Kontantstøtte [1]
  Kontrajihadisme [1]
  kontroll- og konstitusjonskomiteen [1]
  Kopper [1]
  kopterne [1]
  kor [1]
  Korea-krigen [1]
  Korn [1]
  korporatisme [1]
  Korstog [1]
  Korstogsideologi [1]
  Kosovo [1]
  Kraft [1]
  krig [1]
  Krigar [1]
  krigsfanger [1]
  Krigspropaganda [1]
  Kriminalitet [1]
  kriminalitet [1]
  krisetiltak [1]
  Kristendom [1]
  Kristiania [1]
  Kristne kirke [1]
  Krosstogskrøniker [1]
  KSSE [1]
  kuli [1]
  Kultur [1]
  kulturdiplomati [1]
  Kulturlandskap [1]
  Kulturminner [1]
  Kunst [1]
  kunstmusikk [1]
  Kurdere [1]
  kvener [1]
  Kvinnebevegelse [1]
  Kvinnebevegelsen [1]
  Kvinnehjem [1]
  Kvinner [3]
  kvinner [1]
  kyrkjeverje [1]
  lagrettemenn [1]
  Landbruk [1]
  Landdistriktene [1]
  Landsfengselet for kvinner [1]
  landskyld [1]
  Late antiquity [1]
  Latin-Amerika [1]
  Latjo-Drom [1]
  Lebanese crisis [1]
  Lebanon [2]
  Lee [1]
  Leiermål [1]
  Lepra [1]
  Liabø [1]
  Libanon [1]
  liberalisme [1]
  life cource [1]
  Likestilling [1]
  likud [1]
  Linguistic turn [1]
  Litauen [1]
  LO [1]
  lobbyvirksomhet [1]
  Lokaladministrasjon [1]
  Lokalpolitikk [1]
  Lukkede jurisdiksjoner [1]
  Lusitania [1]
  Lübeck [1]
  Lyrikk [1]
  Lærebok [1]
  Lærebokanalyse [2]
  lærebokanalyse [2]
  Lærebøker [2]
  Læreverk [1]
  Lønnsarbeid [1]
  løsgjengerloven [1]
  Maan [1]
  Magnus Eriksson [1]
  Mahalla al Kubra [1]
  Makt [3]
  Mamlukk [1]
  Mamma Maggie [1]
  mannskor [1]
  mannsrolle [1]
  Marked [1]
  Marokko [1]
  Marshall [1]
  Marshall-planen [1]
  Martyrdød [1]
  Maryland [1]
  Mauritania [1]
  Medicine [1]
  Mellomkrigstiden [2]
  Mentalhygiene [1]
  merkantilisme [1]
  Mesopotamia [1]
  Middelalder [2]
  Middelalderen [3]
  Midtøsten [1]
  Migrasjon [2]
  migrasjon [1]
  Militant [1]
  Militser [1]
  militære [1]
  Minoritet [1]
  Minoritetar [1]
  mission [1]
  missionary families [1]
  ml [1]
  Moderskapsstønad [1]
  Monument [1]
  Mortalitetskriser [1]
  Mosambik [1]
  Mostar [1]
  Motstand [1]
  motstand [1]
  Mottakeransvar [1]
  multinasjonale selskap [1]
  Murmansktorsk Kysttorsk [1]
  Museumsutstilling [1]
  musikkhistorie [1]
  Møtevirksomhet [1]
  Narrasjon [1]
  nasjonal historieskriving [1]
  Nasjonal Samling [1]
  Nasjonale minoriteter [1]
  Nasjonalforeningen mot tuberkulosen [1]
  Nasjonalisme [2]
  Nasser, Gamal Abdel [1]
  NATO [1]
  Navn [1]
  NEAFC [1]
  nederlendarar [1]
  Nejd [1]
  Nero [1]
  New Labour [1]
  NGO [1]
  NGOs [1]
  Nord-Irland [1]
  Norge [16]
  Norgeshistorie [1]
  Norsk misjon blant hjemløse [1]
  Norsk Misjon i Øst [1]
  Northern Ireland [1]
  Northern Irish political parties [1]
  Northern Irish politics [1]
  Northern Virginia [1]
  Norway [1]
  Norwegian People's Aid [1]
  Norwegian-Americans [1]
  nuclear arms control [1]
  nuclear diplomacy [1]
  næringslivshistorie [1]
  Næringsstøtte [1]
  Odd Bull Chamoun Chehab Plaza Dayal [1]
  OECD [1]
  OFC [1]
  offentlighet [1]
  Offer [1]
  okkupasjon [2]
  Oliven [1]
  Oljepolitikk [1]
  Onomatologi [1]
  Oppdragelse [1]
  Opprør [1]
  Oxford [1]
  Palestina [1]
  Palestinian refugees [1]
  Palmyra [1]
  Paraguay [1]
  Parterriket [1]
  passasjerfart [1]
  passasjertransport [1]
  patentfører [1]
  pauperism [1]
  Pavedømet [1]
  Pavemakt [1]
  personalunion [1]
  Petalisme [1]
  Peter Damian [1]
  Petroleum [1]
  Petroleumspolitikk [1]
  Politia [1]
  Political economy [1]
  Politics [2]
  Politikk [4]
  politikk [1]
  Politisk Historie [1]
  Polybios [1]
  Pre-Islamic period [1]
  Presse [1]
  profesjon [1]
  Prostitusjon [1]
  prostitusjon [1]
  Proviantering [1]
  Raselære [1]
  Rasisme [2]
  Raufoss Ammunisjonsfabrikker [1]
  råd [1]
  Red Sea [1]
  Reform [1]
  Reformasjon [1]
  Regenter [1]
  Regime [1]
  Reisesøstre [1]
  religion [1]
  Religionshistorie [1]
  repatriering [1]
  Representasjonsanalyse [1]
  Reservasjonsrett [1]
  Residens [1]
  revolution [1]
  Riksforsamlingen på Eidsvoll [1]
  Rom [1]
  rom [2]
  Roma [3]
  roma [1]
  romani [1]
  Romanifolket [2]
  Romanisering [2]
  Romano-britisk [1]
  romantikk [1]
  Romerriket [3]
  Romersk [1]
  Romersk Imperialisme [1]
  romersk lov [1]
  Rus [1]
  Rwanda [1]
  sag [1]
  samarbeid [1]
  Samisk [1]
  Samkongedøme [1]
  Sandmanutvalget [1]
  sang [1]
  Sarajevo [1]
  Sápmi [1]
  Science [1]
  Seattle [1]
  Sedelighetsdebatt [1]
  Sedelighetskriminalitet [1]
  Seinantikken [1]
  Seinmiddelalder [1]
  selvfremstilling [1]
  senmiddelalder [1]
  Sentralmakt [1]
  Serbia [1]
  Shi'a [1]
  Shi'ah [1]
  Shi'i [1]
  Sicilia [1]
  Sigøyner [1]
  sild [1]
  Silk Road [1]
  Simha Flapan [1]
  Sivilsamfunn [1]
  Sjia [1]
  sjøfart [1]
  skanse [1]
  Skatteparadiser [1]
  Skattepolitikk [1]
  Skipsbygging [1]
  skipsfart [1]
  Skipsindustri [1]
  Skog [1]
  skogfinnar [1]
  skottar [1]
  Skottland [1]
  Social history [1]
  Social networks [1]
  Sogn [2]
  Solli lærehjem [1]
  Sosial bakgrunn [1]
  Sosial lagdeling [1]
  Sovjetunionen [1]
  Spania [1]
  Sparta [2]
  sparta [1]
  Speciesbank [1]
  Spedalskhet [1]
  Stat [1]
  Staten [1]
  Statlig styring [1]
  statoil [1]
  Statsstøtte [1]
  Statsutvikling [1]
  Stattholdere [1]
  Storbritannia [5]
  Store nordiske krig [1]
  Stormaktspolitikk [1]
  Stortinget [1]
  Straff [2]
  Striler [1]
  Styreform [1]
  styreform [1]
  Styresett [1]
  Sub-romersk [1]
  Sudan [2]
  sukkerspekulasjoner [1]
  Sultan [1]
  Sverige [4]
  Sykepleiere [1]
  Sykepleierutdanning [1]
  Symmachus [1]
  Syndeforlating [1]
  Synkretisme [1]
  Syrakus [1]
  Syse [1]
  Sysselsettingsutvalget [1]
  T. E. Lawrence [1]
  Tarim Basin [1]
  Tater [2]
  Taternes landsforening [1]
  teater [1]
  Teknikk [1]
  Textual criticism [1]
  The Anglo- Norwegian Fisheries Case [1]
  The New Historians [1]
  The New Historiography [1]
  the non-proliferation regime [1]
  the non-proliferation treaty [1]
  The Securtiy Council [1]
  Thomas Scheen Falck jr [1]
  Tiberius [1]
  Tidlig nytid [1]
  TIEA [1]
  Tilpasning [1]
  Toleranse [1]
  topos [1]
  Trade [2]
  Trade diasporas [1]
  traktat [1]
  Transjordan [3]
  Travnik [1]
  trål [1]
  trålfiske [1]
  tråling [1]
  trelast [1]
  Tromsø Museum [1]
  trosfrihet [1]
  Truman-doktrinen [1]
  Tuberkulose [1]
  tvangsarbeid [1]
  tvangsarbeidere [1]
  Twelfth-century renaissance [1]
  Tyskland [3]
  UAR [1]
  Ulster Unionist Party [1]
  UN [1]
  UN Observers United Nation Obseravtion Group In Lebanon [1]
  underground [1]
  Ungdomskultur [1]
  union [1]
  United Arab Republic [1]
  UNOGIL [1]
  USA [1]
  Utdannelse [1]
  Utenrikspolitikk [2]
  utenrikspolitikk [1]
  Vaksiner [1]
  Varro [1]
  Våpeneksport [1]
  Verftsstøtte [1]
  Vest-Sahara [1]
  Vest-Tyskland [2]
  Vietnam-krigen [1]
  vikinger [1]
  Vikingtid [1]
  vilicus vilica [1]
  Vin [1]
  vintersildfisket [1]
  vintersildutvalet [1]
  Vise [1]
  Vist, Jostein [1]
  Vivisection [1]
  vognløp [1]
  Voldtekt [1]
  Wadi Sirhan [1]
  Waffen-SS [1]
  Welfare [1]
  Wergeland, Henrik [1]
  West Bank [1]
  Western Indian Ocean [1]
  Wien [1]
  Workers' movement [1]
  workhouse [1]
  Zizka [1]
  Ære [1]
  øst-og sentral-Europa [1]
  Øst-Tyskland [1]
  Østerrike-Ungarn [1]