Now showing items 1-2 of 2

  • Determiner selection in speech production Evidence from Norwegian 

    Breien, Astrid Storm Hammerstad (The University of Bergen, 2005)
    This thesis reports on two picture-word interference experiments where I investigate the processes involved in selection of grammatical gender in Norwegian Noun Phrase production. The respondents, consisting of subjects with ...
  • Genustilordning i nynorsk: Ei datamaskinell etterprøving 

    Halse, Gro (The University of Bergen, 2004)
    Genus i norsk har vorte sett på som meir eller mindre arbitrært. Trosterud (2001) går ut frå at norsk har systematisk genustilordning, og presenterer eit regelsett beståande av semantiske, morfologiske og fonologiske ...