BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Norwegian Language and Norwegian Literature

Bergen Open Research Archive

Norwegian Language and Norwegian Literature

 

Recent Submissions

 • Utne, Ivar (Journal article, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2012)
  The current Personal Names Act of Norway has been in force since 2003. Inspired by a liberalised cultural ideology, it sought to simplify decision making and to take greater account of the name cultures of immigrant ...
 • Neteland, Randi (Journal article, Novus forlag, 2013)
  Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk ...
 • Neteland, Randi (Journal article, Novus forlag, 2014)
  Artikkelen er en empirisk undersøkelse av endring i totalt seksten språklige variabler i industristedtalemålene i Sauda og Årdal. Det drøftes om talemålsendringene følger typiske mønstre for koinéformingsprosesser, og ...
 • Neteland, Randi (Journal article, Novus forlag, 2013)
  De norske industristedtalemålene kan sees på som resultat av en språkendringsprosess som har mange fellestrekk med annen dialektendring. Samtidig kan prosessen tolkes inn i en språkkontaktkontekst og sammenliknes med ...
 • Neteland, Randi (Doctoral thesis, The University of Bergen, 2014-11-28)
  In this sociolinguistic dissertation I investigate how the dialects in Sauda and Årdal have changed over the last hundred years. Sauda and Årdal are two large industrial towns in Western Norway, and are, among other ...