BORA - UiB

Bergen Open Research Archive

Norwegian Language and Norwegian Literature

Bergen Open Research Archive

Norwegian Language and Norwegian Literature

 

Recent Submissions

 • Høisæter, Sissel (Doctoral thesis, The University of Bergen, 2012-09-14)
  This dissertation explores how one employs examples in a didactic context, that is to say, how it is employed in education, both orally in the classroom and in writing. To do this I have gathered twenty-two examples, ...
 • Utne, Ivar (Journal article, Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2012)
  The current Personal Names Act of Norway has been in force since 2003. Inspired by a liberalised cultural ideology, it sought to simplify decision making and to take greater account of the name cultures of immigrant ...
 • Neteland, Randi (Journal article, Novus forlag, 2013)
  Artikkelen presenterer språklig variasjon i et talemålsmateriale fra Sauda i 1981. Saudamålet er et industristedtalemål, og artikkelen dokumenterer en endring i tilsynelatende tid, der noen tradisjonelle språktrekk ...
 • Neteland, Randi (Journal article, Novus forlag, 2014)
  Artikkelen er en empirisk undersøkelse av endring i totalt seksten språklige variabler i industristedtalemålene i Sauda og Årdal. Det drøftes om talemålsendringene følger typiske mønstre for koinéformingsprosesser, og ...
 • Neteland, Randi (Journal article, Novus forlag, 2013)
  De norske industristedtalemålene kan sees på som resultat av en språkendringsprosess som har mange fellestrekk med annen dialektendring. Samtidig kan prosessen tolkes inn i en språkkontaktkontekst og sammenliknes med ...