Now showing items 1-396 of 396

  Subject
  "Kulten" [1]
  -ina-namn [1]
  -ine-navn [1]
  -ish [1]
  1970-tallet [1]
  affinitetsspråk [1]
  Aksjonsart [1]
  Aksjonsarthypotesen [1]
  Aksjonsartklassifisering [1]
  Alþingi [1]
  Andrespråksforskning [1]
  Andrespråksinnlæring [1]
  Andrespråkslæring [3]
  androgynisering [1]
  Anne-Cath. Vestly [1]
  Arvedokument [1]
  Aurora [1]
  avgrammatikalisering [1]
  Avledningsnavn [1]
  Avleiingsnamn [2]
  Bakhtin [1]
  Bal [1]
  Barn [1]
  Bergen [1]
  Bergenhus [1]
  Bergson, Henri [1]
  Bildebok [1]
  Bildetbøker [1]
  Blogg [1]
  Butler [1]
  bymål [1]
  Chronotope [1]
  Connell [1]
  Cora Sandel [1]
  Dannelse [1]
  Dataspill [1]
  Dialect variation [1]
  Dialekt [3]
  dialekt [3]
  Dialekter [1]
  Dialog [2]
  Didaktikk [3]
  didaktikk [1]
  Digital danning [1]
  Digital kompetanse [1]
  diskursanalyse [1]
  Diskursar [1]
  Dobbelnamn [1]
  Dobbeltnamn [1]
  Dobbeltnavn [2]
  double surnames [1]
  Dr. Munks testamente [1]
  Dramatikk [1]
  Droplaugarsona saga [1]
  Düzakin, Akin [1]
  Dyster [1]
  Død [1]
  Ebba Haslund [1]
  Eidfjord [1]
  Eirik Ingebrigtsen [1]
  Eksistensialisme [1]
  Ekvivalens [1]
  Elektroniske innlærerkorpus [1]
  Elever [1]
  elocutio [1]
  En Folkefiende [1]
  Ensomhet [1]
  Epenthesis [1]
  Espedal [1]
  essay [1]
  essayteori [1]
  Evanger [1]
  eventyrtolkning [1]
  Factorial typology [1]
  fagtekster [1]
  Fairclough [1]
  fantasy [1]
  farskap [1]
  Feature geometry [1]
  Feilkoding [1]
  Feler [1]
  figurer [1]
  Flaggermus-vinger [1]
  folkediktning [1]
  folketro [1]
  fordypningsoppgave [1]
  formativ vurdering [1]
  Forskning [1]
  Fosse [1]
  Fosse, Jon [1]
  Foucault [1]
  fravær [1]
  Frekvens [1]
  Frøy [1]
  Færøyene [1]
  Gammel norsk homiliebok, AM 619 qv. [1]
  Garborg [1]
  [1]
  Genus [1]
  given name [1]
  Gloppen [1]
  Grammatikalisering [1]
  grammatikalisering [1]
  Granvin [1]
  Grágás [1]
  Grupper [1]
  Gudeskikkelse [1]
  Gutter [1]
  Hagen, Oddmund [1]
  Halliday [1]
  Handlingsplan [1]
  Hardanger [1]
  Hauger, Torill Thorstad [1]
  Håp [1]
  Hellig hakkepølse [1]
  Henrik Ibsen [1]
  heterogent klasserom [1]
  Higher education [1]
  Historie [1]
  Holberg [1]
  Hovland, Ragnar [1]
  Ibsen [1]
  Ibsen, Henrik [2]
  Identitet [2]
  Ikonotekst [1]
  Innlærerspråk [1]
  Intertekstualitet [1]
  Introduction [1]
  ish [1]
  Islandsk ordsamband [1]
  Íslendingasögur [1]
  Íslendingaþættir [1]
  Jentenamn [1]
  Jentenavn [1]
  Johannsson [1]
  John Locke [1]
  Jon Fosse [1]
  Joseph Campbell [1]
  jungiansk [1]
  Juridisk språk [1]
  Jølster [1]
  Katarsis [1]
  kenningar [1]
  Kinck, Hans E. [1]
  Kjell Askildsen [1]
  Kjønn [3]
  Klasserom [1]
  Klasseromsforskning [1]
  Kognitiv [1]
  Kognitiv lingvistikk [1]
  Kognitiv teori [1]
  Komedie [1]
  Kommunikativt formål [1]
  kontaktlingvistikk [1]
  Kortprosa [1]
  Kritisk diskursanalyse [2]
  Kronotop [1]
  Kropp [3]
  Kult [1]
  Kultpraksis [1]
  Kulturbygging [1]
  Kunnskapsløftet [1]
  kvantitativ korrelasjonsanalyse [1]
  Kvinnenamn [2]
  Kvinnenavn [2]
  Laila Aase [1]
  Landskyld [1]
  Language change [1]
  Language history [1]
  Latvisk [1]
  Leksikografi [1]
  Lerfald [1]
  Lesing [5]
  Lexical accent [1]
  Lille Eyolf [1]
  Lindgren, Torgny [1]
  Linguistic variation [1]
  Lingvistikk [1]
  Literacy [1]
  litteraturdidaktikk [1]
  litteraturhistorie [1]
  Litteraturvitenskap [1]
  Litterær samtale [2]
  Ludvig Holberg [2]
  Lærebøker [3]
  Margaret Johansen [1]
  Markedness [1]
  Maskulinitet [1]
  Masteroppgave [2]
  Maurice Merleau-Ponty [1]
  Målformer [1]
  mediational means [1]
  Mellomspråksvariasjon [1]
  Meningsdannelse [1]
  Metafor [1]
  metaspråklig kompetanse [1]
  metodefrihet [1]
  metronymics [1]
  Middelalder [1]
  middle name [1]
  Mikhail Bakhtin [1]
  minoritetsspråk [1]
  Mobiltelefon [1]
  Modernisering [2]
  Molde [1]
  monomyten [1]
  Morgon og kveld [1]
  Morsmålstransfer [1]
  Mosse [1]
  Moveringar [1]
  Moveringer [1]
  Mystikk [1]
  Myte [1]
  mytisk-eventyrlig [1]
  Mytologi [1]
  name law [1]
  Names Act [1]
  Namn [1]
  Namnegransking [2]
  Namnemiljø [1]
  narrative skjema [1]
  Narvik [1]
  Naturfag [1]
  Naustet [1]
  Navn [2]
  Navnegranskning [1]
  Nettverk [1]
  Newth, Mette [1]
  Nietzsche, Friedrich Wilhelm [1]
  Nils Kjær [1]
  Nordahl Grieg [1]
  Nordland [1]
  Nordnorsk [1]
  norrøn filologi [2]
  Norrøn litteratur [1]
  Norrøn religion [1]
  norrøn religion [1]
  Norrønt [1]
  Norsk [3]
  Norsk litteratur [2]
  Norsk som andrespråk [1]
  Norsk språk [5]
  Norsk språkbruk [1]
  norskdidaktikk, didaktikk, digitalisert undervisning, nordisk [1]
  Norskfaget [2]
  norskfaget [1]
  North Germanic [2]
  Norwegian [5]
  Noveller [2]
  Nynorsk [2]
  nynorsk [1]
  Nærbø [1]
  nærvær [1]
  Offer [1]
  Onomastikk [2]
  Optimality Theory [1]
  Oversettelse [1]
  Ölkofra saga [1]
  Ölkofra þáttr [1]
  Palatal segments [1]
  patronymics [1]
  Pedagogikk [1]
  Pedro Carmona-Alvarez [1]
  Peer Gynt [1]
  personal names [1]
  Personnamn [2]
  Personnavn [3]
  Phonology [2]
  Pierre Bayle [1]
  Poltikk [1]
  population register [1]
  Postmodernisme [1]
  Pronominal clitics [1]
  Prosody [1]
  Pseudokoordinasjon [1]
  Purism [1]
  Quality reform [1]
  radiospråk [1]
  Realisme [1]
  Relasjon [1]
  religiøs toleranse [1]
  Research librarian [1]
  Resepsjon [2]
  Resepsjonsestetikk [1]
  resepsjonshistorie [1]
  resepsjonsteori [1]
  Retorikk [1]
  retorikk [1]
  Retroflex rule [1]
  Rettskriving [1]
  Rettskrivning [1]
  Ricoeur [1]
  Roman [1]
  Rorty [1]
  Rómverja saga [1]
  Ryfylke [1]
  Røldal [1]
  Saga [2]
  Sakprosa [1]
  sakprosa [1]
  Sakrale stadnamn [1]
  Samfunnsfag [1]
  samfunnsproblem [1]
  Sammenligningsfella [1]
  samvitsfridom [1]
  Sandel, Cora [1]
  Selvbevist [1]
  Shetland [1]
  Sigrid Undset [1]
  Situasjonsbetinga variasjon [1]
  Situasjonssemantikk [1]
  Sjanger [3]
  Sjangerteori [1]
  Skaldedikting [1]
  Skeptisisme [1]
  Skiftedokument [1]
  Skolen [1]
  Skriveforskning [1]
  Skriving [2]
  Skule [1]
  Skulebibliotek [1]
  SMS [1]
  Sociology of language [1]
  Sorg [1]
  Sosial verdi [1]
  Sosikontekstuell [1]
  Sosiolingvistikk [9]
  sosiolingvistikk [1]
  Spansk morsmål [1]
  Språk [3]
  Språkhaldningar [1]
  Språklig relativisme [1]
  Språklig Universalisme [1]
  Språknorm [1]
  Språknormering [1]
  Språkrøkt [1]
  Språkverdi [1]
  Stage language [1]
  Stig Sæterbakken [1]
  stilanalyse [1]
  Stilistikk [2]
  Stina Aronson [1]
  Strategier [1]
  Stress [1]
  Strukturalism [1]
  Subjekt/verb-inversjon [1]
  Suldal [1]
  surname [1]
  Syntaks [1]
  tale [1]
  Talemål [3]
  tegneserier [1]
  Tekstlingvistikk [1]
  Tekstmelding [1]
  tekstvurdering [1]
  Telemark [1]
  Temporal morfologi [1]
  Thing [1]
  Thomas Espedal [1]
  Thomas Ziehe [1]
  Tilgangskompetanse [1]
  tingteori [1]
  Tonal accent [4]
  Tone [1]
  Tone bearing unit [1]
  Tor Ulven [1]
  troll [1]
  troper [1]
  Tunström [1]
  Ullensvang [1]
  Ulvik [1]
  Ulysses von ithacia [1]
  Undervisning [5]
  undervisning [1]
  Ungdom [1]
  Ungdomsgrupper [1]
  Ungdomsskole [1]
  Ungdomsspråk [1]
  Ungdomstrinnet [1]
  University library [1]
  Uppdal, Kristofer [1]
  Utdannelse [1]
  Vangen [1]
  Varhaug [1]
  Videregående skole [2]
  Vik, Bjørg [1]
  Vinje [1]
  Vitalisme [2]
  Voss [1]
  Vossestrand [1]
  vurdering [1]
  Wergeland romantikk far sønn motiv [1]
  Workshop [1]
  Yrkesfag [2]
  þing [1]
  þættir [1]